Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

V ZORNOM POLI

3. 11. - 7. 12. 2018 | výstava | Samostatná výstava Anny Daučíkovej v rámci Mesiaca fotografie 2018

V ZORNOM POLI

DISKURZ DIZAJNU: Graficky dizajnér autorom?

18. 10. 2018 | diskusia | Témou diskusného večera bude reflexia dizajnérskeho prístupu v kontexte absolventov Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

DISKURZ DIZAJNU: Graficky dizajnér autorom?

OPEN SEMESTER PARTY

4. 10. 2018 | event | Spoločné stretnutie študentov, pedagógov a nepedagogických zamestnancov VŠVU na začiatku zimného semestra 2018/19

OPEN SEMESTER PARTY

UNDERGROUND IMAGES

5. 10. – 28. 10. 2018 | výstava | School of Visual Art oslovila za posledných 60 - 70 rokov dvakrát do roka svojich najvýznamnejších pedagógov - dizajnérov a umelcov, aby vytvorili plagáty na podporu podujatia v newyorskom metre, ktoré propagovalo túto školu. Doteraz vzniklo viac ako 160 plagátov od mnohých ikonických dizajnérov, ktorých výber bude možné vidieť na výstave v Galérii MEDIUM

UNDERGROUND IMAGES

RUSKÉ ŠPERKÁRSTVO 20. STOROČIA

24. 9. 2018 | prednáška | Prednáška ruskej kurátorky zbierky šperkárskeho umenia 17. - 20. storočia v Rusku v rámci medzinárodného bienále Šperk Stret 2018

RUSKÉ ŠPERKÁRSTVO 20. STOROČIA

HORROR AURUM

21. 9. - 30. 9. 2018 | výstava | Výstava Horror Aurum reaguje na tému medzinárodného bienále Šperk Stret 2018 - Aura vzácneho, pričom reflektuje aktuálne tendencie súčasného autorského šperku

HORROR AURUM

AMBER ROAD

21. 9. - 30. 9. 2018 | výstava | Výstava objektov a šperkov tridsiatky vybraných autorov, v rámci Šperk Stret 2018, ktorí pracujú s fascinujúcim materiálom – jantárom

AMBER ROAD

HLBŠIE NEŽ DOVNÚTRA

5. 9. – 16. 9. 2018 | výstava | Výstava Hlbšie než dovnútra predstavuje štyri rozmanité umelecké sondy autoriek a autorov z oblastí voľného umenia, dizajnu a architektúry. Prostredníctvom nich skúmajú priepustnosť hraníc klasických disciplín a ich metodologických postupov, či myšlienkových konštrukcií a konštruktov

HLBŠIE NEŽ DOVNÚTRA

KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA

1. 8. - 26. 8. 2018 | výstava | Kurátorský projekt Márie Janušovej má za cieľ poukázať na líniu súčasného vizuálneho umenia, ktorej tvorba je charakteristická konceptuálnym prístupom, relevanciou formy či poetickým výrazom diel

KONŠTRUKTÍVNA LYRIKA

NEFUNKČNÉ MYŠLIENKY

19. 6. 2018 | diskusia | Definícia nefunkčných myšlienok súvisí s vlastnou situáciou jednotlivca. Je to spôsob pozorovania fragmentov reality, vytvárania súvislostí medzi udalosťami, ľuďmi, miestami, postrehmi, vierami, atď.

NEFUNKČNÉ MYŠLIENKY