Deadline for submission of the diploma thesis, access for opponents

Academic calendar of Academy of Fine Arts and Design in Bratislava.

V priestoroch školy a galérií (študent musí zabezpečiť vstup do galérie pre oponenta a komisiu).