Fashion Show

We are inviting you to this year's fashion show! Master and Bachelor graduating students of Fashion Design Studio 343 / Dpt. of Textiles of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava.

1.6.2017 at 7:00 pm
Refinery Gallery, Vlčie hrdlo, Bratislava

head of the Studio
prof. Júlia Sabová , akad.mal.

assistants
Mgr.art.Barbora Peuch,ArtD
Oľga Mózsiová

moderator of the evening
Braňo Bruno Ciberej

# bachelor
Zuzana Trtolová
Erika Daxnerova
Nora Čanecká
Eva Husárová
Anna Gregušová
Barbora Jakubová

# master
Kristína Poláčková
Jakub Straka
Terézia Šišková
Lucia Švecová
Terézia Feňovčíková
Soňa Vidiečanová

graphic design
Mgr.art.Juraj Blaško ,ArtD.

absolventska-prehliadka-atelier343_video from VŠVU / AFAD Slovakia on Vimeo.