Katarína Hečko Macurová

Name
Katarína Hečko Macurová, ArtD.
Position
City
Katarína Macurová: City.
Eskimo
Katarína Macurová: Eskimo.
Garden
Katarína Macurová: Garden.
Lunch time
Katarína Macurová: Lunch time.
Tsatsuki Party
Katarína Macurová: Tsatsuki Party.