Pracovné stáže pre absolventov

Absolventi VŠVU majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci partnerských krajín i stáže na Slovensku. Stáže pod programom Erasmus+ v rámci krajín EÚ administruje a financuje konzorcium WorkSpace Europe. Viac informácií o konzorciu nájdete na www.workspaceeurope.sk

Stáže v rámci programu Erasmus+

 

Kto sa môže prihlásiť?

Študenti posledného ročníka magisterského a doktorandského stupňa.

Doba trvania:

min. 2 a max. 12 mesiacov

Počet financovaných mesiacov:

2 – 5 mesiacov. Cca 450 – 590 EUR / mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

min. 37,5 hod/týždeň

Kedy môžem vycestovať:

po obhajobách (stáž musí byť absolvovaná do 12 mesiacov od ukončenia štúdia)

Tipy na stáže:

Ako sa prihlásiť? Na zahraničnom oddelení odovzdať:

  • prihlášku
  • Learning Agreement for Traineeship podpísaný zamestnávateľom                                                                        

Výber študentov bude posudzovaný na základe odovzdaných dokumentov a účasti na  zahraničnej stáži Erasmus+ v minulosti (preferovaní budú študenti, ktorí sa ešte stáže nezúčastnili a nie sú už finančne podporovaní zamestnávateľom).

Postup pred odchodom, počas a po príchode

Ak študent uspeje vo výberovom konaní, bude kontaktovaný naším partnerom WorkSpace Europe. O postupe sa dočítate viac na: http://www.workspaceeurope.sk/studenti/ako-sa-prihlasit/poziadavky/244-som-student-vysokej-skoly-vytvarnych-umeni-v-bratislave