Prípravné návštevy

Návštevy vysokoškolských alebo iných inštitúcií za účelom nadviazania kontaktov a spolupráce.

Pedagógovia a výskumní pracovníci majú možnosť vycestovať na krátkodobú prípravnú návštevu na vysokoškolskú alebo inú inštitúciu v zahraničí, prípadne do podniku, za účelom nadviazania kontaktov, spolupráce alebo prípravy nových projektov. Pre tento typ mobility je možné využiť program Erasmus LLP alebo grant z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania.

Podrobnejšie informácie získate na Zahraničnom oddelení VŠVU.

Organizovanie zahraničnej prípravnej návštevy cez Erasmus LLP

  • prípravné návštevy na vysokoškolských inštitúciách, ktoré majú pridelenú Erasmus University Charter (EUC), za účelom uzatvorenia bilaterálnych dohôd a nadviazania kontaktov
  • finančné prostriedky prideľuje na tento typ mobility VŠVU, ale nakoľko sú obmedzené, každá žiadosť sa posudzuje a schvaľuje osobitne
  • prípravné návštevy sú administrované ako zahraničná pracovná cesta na základe Vnútornej smernice schválenej rektorom 1.2. 2011 (Dodatok 21. 2. 2011) – Zahraničná pracovná cesta
  • Žiadosť na zahraničnú cestu musí byť podaná na schválenie min. 10 dní pred jej uskutočnením

Viac informácií
Zahraničné oddelenie VŠVU, www.saaic.sk

Organizovanie zahraničnej prípravnej návštevy z grantu Národnej agentúry

  • krátkodobá návšteva na partnerských vysokoškolských inštitúciách (v podnikoch), ktoré nemusia byť držiteľmi EUC za účelom nadviazania spolupráce a prípravy nových projektov
  • účasť na kontaktnom seminári organizovanom Národnou agentúrou
  • trvanie 1 – 5 dní
  • prihláška musí byť podaná do Národnej agentúry minimálne 6 týždňov pred začiatkom aktivity – registrácia prebieha on-line a následne má byť zaslaná poštou
  • grant prideľuje Národná agentúra