Mobilita pedagógov

Táto sekcia je určená pedagógom a výskumným pracovníkom.

Pedagógovia a výskumný pracovníci VŠVU môžu vycestovať do zahraničia za účelom krátkodobej či dlhodobej výučby, nadviazania kontaktov, lektorovania, prezentácie, výskumnej alebo umeleckej činnosti.

Výučbové pobyty

Krátkodobý i dlhodobý výučbový pobyt na zahraničnej inštitúcii.

Výskumné a umelecké pobyty

Výskumné a umelecké pobyty na popredných vzdelávacích alebo iných inštitúciách v zahraničí.

Prípravné návštevy

Návštevy vysokoškolských alebo iných inštitúcií za účelom nadviazania kontaktov a spolupráce.