Zahraničná mobilita

Informácie o možnostiach mobility študentov a pedagógov a programoch zabezpečujúcich ich finančnú podporu.

Hlavným strategickým cieľom na úrovni internacionalizácie VŠVU a medzinárodnej spolupráce je rozvíjať a zvyšovať medzinárodnú mobilitu študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov medzi VŠVU a zahraničnými vzdelávacími, výskumnými a pracovnými inštitúciami.

Výberové konanie na výmenné študijné pobyty v akademickom roku 2017/2018

Výsledky výberového konania na výmenné študijné pobyty v akademickom roku 2017/2018

Partnerské školy v rámci programu Erasmus+ v roku 2017/2018