The ephemeral state of mind/Prchavý stav mysle

Miesto:

Galéria HotDock
Horárska 12, Bratislava, Areál SPaP

Vernisáž:

utorok 21. marca o 19.00

Trvanie výstavy:

21. marec – 4. apríl 2017

Ephemeral state of mind
Ephemeral state of mind

Otázka konečna či efemérnosť existencie sú hlavnou témou výstavy trojice umelcov patriacich medzi výrazné talenty súčasnej slovenskej umeleckej scény. Peter Barényi (1978), Dušan Kochol (1983) a Kristián Németh (1983) v prvej spoločnej expozícii predstavujú projekty, ktoré sú podprahovou ozvenou nestálosti vo vnútri i vôkol nás. Osobitý konceptuálny prístup, príznačný pre tvorbu všetkých troch autorov, sa tu kĺbi s meditáciou nad doktrínami bytia a privádza nás k úvahám o konštantnom cykle vznikov a zánikov. The Ephemeral State of Mind / Prchavý stav mysle je mozaikou myšlienok, ktorá nás vrhá strmhlav do víru času s hrozivo tichým stredovým okom.

PETER BARÉNYI
FORCE MAJEURE / VYŠŠIA MOC (2014 – 2017)

DUŠAN KOCHOL 
A TRIBUTE TO TEMPORALITY / POCTA DOČASNOSTI (2014 – 2017)

KRISTIÁN NÉMETH
IN THE BEGINNING THERE WAS NO BEGINNING, IN THE END THERE WILL BE NO END / NA ZAČIATKU NEBOL ZAČIATOK, NA KONCI NEBUDE KONIEC (2016)