Konštelácie

ATELIÉR S+M+L_XL - KOV A ŠPERK pozýva na výstavu v Pinakotheke Moderny v Mníchove.

Konštelácie
Konštelácie

25 rokov ateliéru S+M+L_XL – KOV a ŠPERK na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave

Galéria Pinakotéka Moderny, Mníchov / Pinakothek der Moderne, München

Trvanie výstavy: 11. 3. – 11. 6. 2017

Otvorenie výstavy: 10. 3. 2017

Význam slova konštelácia znamená zoskupenie, usporiadanie, stav vecí. Vyznávači astrológie tvrdia, že konštelácie hviezd vo vesmíre majú vplyv na osudy ľudí, udalosti a vzťahy. A do tretice pridáme zaujímavý fakt, že slovom kosmos sa ešte za čias Homéra označoval šperk a ozdoba.

Pri vzniku Ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1991 boli zrejme veľmi priaznivé vesmírne konštelácie, lebo jeho zakladateľom sa stal hviezdny umelecký šperkár svetového významu, Anton Cepka. Keď sa rozhodol v roku 1995 odísť do dôchodku, urobil odvážne rozhodnutie a prenechal vedenie ateliéru Karolovi Weisslechnerovi, ktorý pôsobil okrem šperku aj vo sfére architektúry.

Pri príležitosti 25. výročia existencie ateliéru môžeme zhodnotiť, že okolnosti vývoja boli prevažne priaznivé, veď napriek „mladému veku“, patrí medzi dynamické európske vzdelávacie ohnivká vo sfére umeleckého šperku a dizajnu. Svedčí o tom aj 55 absolventov ateliéru, z ktorých väčšina tvorí nezanedbateľnú súčasť aktívnej umeleckej scény nielen doma, ale aj v globálnych súvislostiach.             

Výstava v galérii Pinakothek der Moderne v Mníchove dokumentuje kreatívny kozmos študentov a pedagógov ateliéru. Vybratá reprezentatívna konštelácia prác je inštalovaná vo vzťahu k špecifickému priestoru galérie. Snahou je zachytiť študijný proces, v ktorom sú študenti konfrontovaní jednak s pragmatickými úlohami, ale aj zadaniami, v ktorých je dôraz na experiment, koncept a víziu. Študijný program zahŕňa širokú paletu zadaní - od autorského šperku až k projektom do priestoru a architektúry. Jeho súčasťou sú aj podnetné workshopy a zahraničné pobyty pedagógov a študentov. Úžasnou skúsenosťou pre kolektív ateliéru je aj organizovanie medzinárodnej konferencie Šperk-Stret, každé dva roky v Bratislave.

Výstavu Konštelácie pripravili pedagógovia a súčasní študenti ateliéru ako príležitosť predstaviť verejnosti štvrťstoročnú existenciu bratislavského ateliéru v atraktívnych priestoroch Pinakothek der Moderne dúfajúc, že návštevníci budú mať z objavovania tohto nového kreatívneho vesmíru pozitívny zážitok.

Prof. Karol Weisslechner akad. Arch.

Vystavujúci  študenti:

Jana Machatová-Čimová, Daniela Mládenková-Holúbková, Sylvia Jokelová, Soňa Kabáňová- Némethová, Bety Majerníková-Kostovská, Hany Horbanová-Kašičková, Vincent Durbák, Alena Timkovičová, Kristína Balogh-Hrončeková, Matej Bezúch, Mária Hriešik-Nepšinská, Radka Kovačíková, Jana Bálik-Némethová, Lucia Čiernik-Bartková, Lucia Babjaková, Zuzana Šuleřová, Andrea Ďurianová, Lucia  Gašparovičová, Jan Michalisko, Barbora Heinzová, Monika Hanečková, Veronika Opavská, Slavomíra Ondrušová, Pavol Prekop, Hana Polívková, Katarína Defeo Fiúza-Šipošová, Petra Arbetová, Vladimíra Labudová, Dana Tomečková, Barbora Jamrichová, Soňa Šeboková, Simona Svitková, Daniela Kopčová.

Vystavujúci pedagógovia:

Karol Weisslechner, Matúš Cepka,  Kristýna Španihelová