Výstavný plán

Výstavný plán 2017

7. 12. 2016 – 29. 1. 2017

PETR KVÍČALA – NICE THINGS

Kurátor: Vladimír Beskid

10. 2. 2017 – 10. 3. 2017

Cena Galérie Nova: Sklo 2016

Kurátorka: Naďa Kančevová

23. 3. 2017 – 23. 4. 2017

Lucia Papčová – dizertačná práca

máj

Ľubomír Purdeš – Všejedinosť

dizertačná práca spojená s obhajobou

jún

I napriek je svet miesto Lásky

Jana Farmanová a Monika Kubinská, Hosť výstavy: Erna Masarovičová

Kurátorka: Ivana Moncoľová

júl

Výstava maľby a kresby na sklo

Kurátori výstavy: prof. Sylva Petrová , Mgr.art. Palo Macho

august

rezervácia termínu prorektorka N. de Gelder

výstava diplomových prác z Izraela

30. 8. – 29. 9. 2017

Karol Weisslechner – 60. rokov

výstava k životnému jubileu

október

Bratislava pro Wratislavia

Medzinárodná poľsko-slovenská výstava maľby

november

Mesiac fotografie 2017

december 2017 – január 2018

Lucia Tallová - Archív fiktívnych spomienok

Kurátorka: Zuzana Pacáková

 

 

Výstavný plán 2016

4. – 12. 2015 – 31. 1. 2016

HISTORICKÁ ZÁHRADA - MOŽNOSTI JEJ OŽIVENIA A INTERPRETÁCIE

Prezentácia prác študentov a pedagógov Ústavu krajinnej a záhradnej architektúry FA STU, týkajúce sa oživenia záhrady v areáli Výučbového centra komunikácie a vizualizácie VŠVU v Kremnici. Štúdie boli riešené v rámci vedeckého projektu KEGA.

17. 2. – 11. 3. 2016

MOR HO!

Mimoriadna študentská výstava k štrajku učiteľov

31. 3. – 15. 5. 2016

TÁŇA HOJČOVÁ – FOTOGRAFIE, TANAGRAMY A TANAGRAFIE

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová
Monografická výstavná prehliadka ranej tvorby známej slovenskej fotografky.

19. 5. – 26. 6. 2016

S GRAFIKA

Katedra grafiky a iných médií VŠVU – Ateliér voľnej grafiky

30. 6. – 4. 9. 2016

K.E.G.A. (Krátkodobá estetická gravitácia autorov)

Katedra socha, objekt, inštalácia VŠVU

14. 9. – 30. 9. 2016

LOVCI ZOZNAMOV

Katedra úžitkového umenia VŠVU – Ateliér S+M+L_XL – KOV A ŠPERK
Výstava k medzinárodnej konferencii ŠPERK STRET 2016
Kurátorka: Viera Kleinová

6. 10. – 30. 10. 2016

RESTAUROLOGY

Katedra reštaurovania VŠVU v spolupráci s Ústavom prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave a Katedrou dejín umenia FiF UK v Bratislave
Prezentácia vybraných študentských prác a projektov
Kurátor: Ivan Pilný

4. 11. – 30. 11. 2016

MESIAC FOTOGRAFIE 2016

8. 12. 2016 – 29. 1. 2017

TANEC LÍNIÍ / TANZLINIEN

Autori: Karl Heinz STROEHLE (A), Petr KVÍČALA (CZ)
Kurátor: Vladimír Beskid
Ide o stretnutie a konfrontáciu dvoch príbuzných programov - medzihraničného mediálneho prelievania medzi abstraktnou líniou, priestorom a performatívnymi formami súčasného vizuálneho jazyka.