Aktuálna výstava

Aktuálna výstava Galérie Medium Vysokej školy výtvarných umení:

_LOVCI ZOZNAMOV

Lovci zoznamov – pozvánka

Vystavujúci:

Tibor Andráši, Petra Arbetová, Ľubomír Arzt, Gijs Bakker, Miloš Balgavý ml., Matej Bezúch, Remígia Biskupská, Ľubomír Blecha, Tereza Borlová, Anton Cepka, Jana Cepková, Václav Cigler, Mia Čopíková,  Anna Daučíková, Andrea Ďurianová, Alina Ferdinandy, Lucia Gašparovičová, Simona Gottierová, Pavel Herynek, Monika Popovičová Hanečková, Johana Chrienová,  Barbora Jamrichová, Jozef Jankovič, Alexandra Luknárová Kališová, Alžbeta Majerníková, Svatopluk Kasalý, Jaroslav Kodejš,  Dušan Králik, Jana Machatová, Peter Machata, Erna Masarovičová, Peter Mišík, Blanka Nepasická, Vratislav Karel Novák, Karol Pichler, Imrich Svitana, Kristýna Španihelová, Alena Bušfy Timkovičová, Imrich Vanek, Aleš Votava, Karol Weisslechner, Askold Žáčko

Kurátorka:

Viera Kleinová

Organizátor:

Združenie šperkárov AURA

Spoluorganizátori:

SNG Bratislava, VŠVU Bratislava

Miesto konania výstavy:

Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava

Termín vernisáže:

14. 9. 2016, 18.00

Termín výstavy:

15. 9. –  30. 9. 2016

Architektúra výstavy:

Peter Liška

Spolupráca na výstave:

Kristýna Španihelová, Katarína D. Fiúza Siposová

Výstava autorského šperku Lovci zoznamov reaguje na tému tohtoročného medzinárodného bienále šperku ŠperkStret 2016 - Zbierka a zbieranie v dvoch vrstvách. K zbieraniu šperku v slovenskom prostredí sa viaže výber šperkárskych diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie, spravujúcej najväčšiu a najkomplexnejšiu zbierku slovenského autorského šperku.

K fenoménu zoznamu – ako podstatnému (nielen) múzejnému nástroju, ako chrbtici či kľúči k zbierke, ale aj ako k ecovskému „bludisku / závrati“ mieri koncentrácia na zoznam ako vizuálnu tému. Autorské projekty akcentujúce princíp zoznamu / registra/ výpočtu, katalógu/ inventára/ databázy... na výstave predstavia mladí slovenskí šperkári (absolventi i študenti Ateliéru šperku VŠVU v Bratislave), svoje miesto tu budú mať aj autentické zoznamy referujúce (nielen) o šperku a jeho zbieraní.