Aktuálna výstava

Aktuálna výstava Galérie Medium Vysokej školy výtvarných umení:

Restaurology

Katedra reštaurovania VŠVU v Bratislave v spolupráci s Ústavom prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave a Katedrou dejín umenia FiF UK v Bratislave pozývajú na prezentáciu vybraných študentských prác a projektov

Restaurology 2016 – plagát

Kurátor:

Ivan Pilný

Vernisáž:

6. 10. 2016 o 17:00, Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava

Trvanie do 30. 10. 2016

Prezentácia výberu študentských prác realizovaných na Katedre reštaurovania za obdobie posledných piatich rokov. Koncepcia výstavného projektu je upriamená na interdisciplinárnu povahu reštaurovania a na prezentáciu projektov kladúcich zvýšené nároky pri  obnove výtvarno-estetického účinku reštaurovaných pamiatok. Výstava  tiež predstaví  práce realizované v rámci ateliérov výtvarnej prípravy a predmetu technologickej kópie.