Aktuálna výstava

Aktuálna výstava Galérie Medium Vysokej školy výtvarných umení:

Petr Kvíčala: Nice Things                                                                                                                    

Termín:

7. 12. 2016 – 29. 1.  2017                                                                                                                

Kurátor výstavy:

Vladimír Beskid                                                                                                                  

Otvorenie výstavy:

streda 7. 12. 2016 o 18.00 hod

Výstava s názvom Pekné veci/Nice Things prezentuje významného českého umelca Petra Kvíčalu (nar. 1960). Od polovice 80. rokov minulého storočia reprezentuje post-modernú abstraktnú maľbu, v ktorej dôsledne skúmal a tematizoval ornament od „sviatočných obrusov pre všedné dní“, cez meandrovité koberce až po „tancujúci strop“. Kvíčala rozpracoval rozsiahlu kombinatoriku ornamen-tálnych procesov s množstvom variácií a osobitých riešení. Neustále sa v nich prekrývala jasná racionálna skladba, rytmus, či opakovaný vzorec  a zároveň aj slobodné vlnenie a melodický tanec línií  - vlastný vizuálny záznam plynutie života a času (série Tenké línie, Vlny, Flow, Macaroni, More a pod.).

Bratislavská výstava prináša aktuálnu sériu malieb pod názvom „Kristals“ (2012-16).  Jej základom je sústava cik-cakových línií, ktorí sa pretínajú v nerovnakých uhloch. K tomu sa pridávajú ich rozpolenie či spojovanie hrotov, čím vzniká neviditeľná sieť línií a prepojení. Vzniknutú sieť a ich medzipriestory autor napĺňa farebnými poliami. Ich farebnosť ide od monochrómov – obľúbených sivých a červených tónov až po „plnofarebnú“ verziu, často inšpirovanú farebnosťou ranorenesančnej talianskej maľby. Odstup-ňovanie jednotlivých polí prináša 3D efekt na dvojrozmernej ploche, hrotité štruktúry rozhodených kubických tvarov – kryštálov. Tieto abstraktné plátna, utkané z kryštalických foriem, predstavujú len  iným spôsobom „kódovaný“ ornament, množinu ornamentálnych krížencov. Stále ide o neisté tušenie poriadku, potešenie z obrazových polí na rozhraní chaotických zoskupení a ich programovania.

Kontrapunktnú bodku k tejto sérii  podmanivých plátien tvoria tri drobné konceptuálne obrazy „Pocta Jiřímu Valochovi“ (2014). Na nich je stroho (bielym písmom na červenom pozadí)  uvedený len text: for your eyes only; depth; x,y,z. V oboch prípadoch ide nielen o maliarske príbehy, ale aj o istý odstup, skúmanie a provokatívne otázky na samotné médium maľby. Jeho „pekné“ obrazové polia sú určené „nielen pre oči“ (názov jednej staršej série diel), ale nesú so sebou aj obsahové roviny a kultúrne kontexty. Kvíčalov profil na výstave dokresľuje slideshow jeho vybraných realizácií a intervencií v architektúre, ktoré od roku 1995 rozvíja v českom, švajčiarskom aj slovenskom prostredí.      

Výstava v Galérii Medium potrvá do 29. januára 2017.

b.skid

prof. MgA. Petr Kvíčala (1960, Svitavy), žije a tvorí v Brne. Absolvent Fakulty výtvarných umení VUT v Brne, kde od roku 1994 pedagogicky pôsobí a  v súčasnosti vedie Ateliér maľby 3. Viac na www.petr-kvicala.com