Aktuálna výstava

Aktuálna výstava Galérie Artotéka:

CH

CH ... je prvým spoločným projektom Michala Huštatyho a Evy Škrovinovej, ktorý je založený na hľadaní podobností, presahov a nových spojení medzi médiami pôvodne definovanými ako maľba a fotografia. Myšlienkový posun autorov sa odráža v inštalácii zaoberajúcej sa témami reprodukcie, reprezentácie, simulácie, apropriácie reality i vizuality. Autori nám naznačujú i mnohé stratégie/vlastnosti premiešaného sveta online/offline. Nemožno však celkom hovoriť o maľbách či fotkách, ale skôr o kontakte s hravou vizuálnou analýzou, ktorou autori v kontexte klasických definícií umeleckých médií nastoľujú niektoré ontologické otázky a zároveň na ne ponúkajú odpovede.

CH
CH