Digitalizácia technologických procesov v dizajne

Digitalizácia technologických procesov v dizajne

ITMS kód projektu: 26240220053

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave patrí dlhodobo medzi inštitúcie, ktoré sa v realizácii excelentného výskumu v oblasti dizajnu zaraďujú k medzinárodnej špičke. Projekt Digitalizácia technologických procesov v dizajne, implementovaný na VŠVU v rokoch 2010 – 2015 prispel k ďalšiemu skvalitneniu výskumného prostredia pomocou najmodernejších digitálnych technológií. Do projektu sa zapojili tri katedry, ktoré už štandardne spolupracujú s priemyslom – Katedra textilnej tvorby, Katedra vizuálnej komunikácie a Katedra dizajnu.  Modernizáciou technologickej infraštruktúry sa táto spolupráca dostala na vyššiu úroveň a zintenzívnila prenos tvorivého potenciálu a aplikovaného výskumu vo sfére dizajnu smerom k praxi.

Na jednotlivých katedrách vznikli vďaka projektu špecializované laboratóriá zamerané na výskum v oblasti aplikovania digitálnych technológií do dizajnérskej praxe.

Digitálne laboratórium Katedry textilnej tvorby disponuje vďaka projektu niekoľkými unikátnymi realizačnými technológiami podporenými zodpovedajúcim softvérovým vybavením, ktoré umožňujú  navrhovanie a realizáciu profesionálnych výstupov v tejto oblasti. Ide napríklad o digitálne krosná TC 2 podporované softvérom Arahne, ďalej najsúčasnejšiu metódu výroby vlasových kobercov – tafting, profesionálnu šijaciu a žehliacu techniku s pracoviskom na digitalizáciu strihov, digitálne pletacie stroje Silver reed 830 so softvérom DesignaKnit8.

Blanka Cepková – Prototyp raportovanej žakárovej textílie s využitím reflexných vláken. Vytvorené pomocou digitálnych krosien TC2.
Práca na digitálnom pletacom stroji
Tafting
Odevné prototypy vyrobené pomocou pletacieho stroja Silver reed 830.
2D štúdia tkaniny spracovaná softvérom Arahne
Odevné prototypy realizované pomocou zariadenia na digitalizáciu strihov.
Vzorka taftovanej textílie
Mária Fulková – Ukážka sublimačnej tlače
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU

Digitálne krosná TC 2 sú najmodernejšou technológiou svojho druhu určenou na vývoj experimentálnych tkanín, čiže je určená prevažne pre školy a dizajnérske štúdiá. Možnosti zariadenia dovoľujú nielen realizáciu úžitkových a bytových textílií, ale aj tapisérie a závesného obrazu. Podporný softvér Arahne bol vyvinutý na digitálne navrhovanie tkanín, čím sa celý proces urýchlil a rozšíril možnosti vzorovania. V zložke Arahpaint sa pracuje s navrhovaním textílie pre tlač, v Arahweave sa konštruujú väzebné štruktúry pre listové tkaniny a žakárPracovný názov: Projekt (obr.) ako výstupy pre TC 2.

Na Katedre vizuálnej komunikácie boli zriadené tri laboratóriá rôzneho zamerania: MediaLab, TypoLab a knihárska dielňa. V rámci projektu boli tieto pracoviská obohatené o najmodernejšie softvérové a hardvérové vybavenie, napr. vysokovýkonné tlačové a kopírovacie zariadenie, ktoré okrem plnofarebnej tlače umožňuje aj realizáciu jednoduchej väzby publikácie.

Výskumný tím v TypoLabe sa v rámci projektu venoval digitalizácii historických fontov, ktoré existovali často iba v skiciach pôvodných autorov. Ich prevedením do digitálnej podoby dostali tieto písma novú šancu na využitie v súčasných médiách. MediaLab vytvára technologické a teoretické zázemie pre výskum fenoménov ako interaktivita, procesuálne a generatívne prístupy, modifikovateľnosť, parametrický dizajn a zameranie na interaktivitu. V rámci projektu sa výskumný tím zameral na skúmanie nástrojov, rozhrania a tvorbu prototypov, ktoré boli overované v reálnom prostredí (výstavy, prezentácie, predstavenia).

Pavol Bálik, Ondrej Gavalda, Stanislav Stankoci – TypoLab – Digitalizácia historických fontov
TypoLab – Práca so softvérom na digitalizáciu písma
Pavol Bálik, Ondrej Gavalda, Stanislav Stankoci – TypoLab – Historické písma prevedené do digitálnej podoby dostávajú šancu na využite v súčasných médiách.
Ján Šicko, Roman Mackovič – MediaLab – Interaktívny hudobný nástroj "Jamky"
Roman Mackovič, Ján Šicko – MediaLab – Interaktívna inštalácia CV Frustrum využíva princíp priamej manipulácie pomocou gestického rozhrania.
Roman Mackovič, Ján Šicko – MediaLab – Interaktívna inštalácia CaM. Okoloidúci sa môžu zúčastniť inštalácie. Pomocou dotyku menia jednotlivé písmená.
Marcel Benčík, Eva Péč Brezinová, Pavel Choma, Peter Nosáľ – Prototyp knihy
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU

Katedra dizajnu zriadila špecializované pracovisko Laboratórium digitálnych technológií Katedry dizajnu, ktoré sa zameriava na realizáciu prototypov. Vďaka projektu je vybavené špičkovými technológiami ako napr. CNC 5 osou frézou Dynamic FC 3000, CNC rezačkou polystyrénu ThermoCut Pro 120, systémom na rezanie laserom Epilog Legend 36 EXT, alebo systémom na vákuové odlievanie plastických hmôt. Toto vybavenie umožňuje realizáciu širokej škály modelov, prototypov a limitovaných sérií produktov v oblasti dizajnérskej tvorby, ale aj iných umeleckých odborov ako napr. architektúra, úžitkové umenie, sochárstvo...

Digitalizácia technologických procesov dizajne – Katedra dizajnu
Práca na 5-osej CNC fréze
Práca na laserovej CNC rezačke
Ferdinand Chrenka – Modely elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (slnko, vietor) - na realizáciu modelov bola využitá technológia rezania laserom a frézovanie kopyta na vákuové lisovanie na CNC 5 osej fréze.
Sylvia Jokelová – Stolík „Digital DUX“ - ide o prvý prototyp, ktorý bol realizovaný v našich podmienkach s využitím 5 osého obrábania. Na finálnom objekte už nebolo potrebné realizovať žiadne dodatočné úpravy.
Štefan Klein – Funkčný prototyp mestského automobilu na báze elektropohonov
Eva Veselá – Prototyp interiérového svietidla
Miroslav Debnár – Model predelovej steny
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU

Výsledky projektu boli úspešne prezentované na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit 15. – 24. 5. 2015.

Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických proceov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Prezentácia výsledkov projektu Digitalizácia technologických proceov v dizajne na výstave „Pracovný názov: Projekt“ v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit, 15. – 24. 5. 2015.
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU

Sprievodnou akciou výstavy bola aj konferencia „Digitalizácia technologických procesov v dizajne II“, kde prizvaní odborníci a pedagógovia zapojení do projektu zhodnotili jeho priebeh a výsledky v kontexte so súčasným dianím v danej oblasti. Ku konferencii bol vydaný zborník prednášok.

Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II
Projekt bol spolufinancovaný zo zdrojov EU
Logá asfeu opvv efrr
Logá asfeu opvv efrr