Projekty

SK / AT

Ministerstvo kultúry SR, Program 5 - Pro Slovakia 5.2 - Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry

„100 mil. m2“

Ministerstvo kultúry SR, Program 5 – Pro Slovakia, Podprogram 5.1 - Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

BODY TALK - Glassmuseet Ebeltoft

Ministerstvo kultúry SR, Program 5 – Pro Slovakia, Podprogram 5.1 - Prezentácia umenia a kultúry v zahraničíUkončený projekt

Paralelné projekcie

Ministerstvo kultúry SR, Program 5 – Pro Slovakia, Podprogram 5.1 - Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí