Videogaléria

EN

Absolventská prehliadka Ateliéru 343
Absolventská prehliadka Ateliéru 343
Kinetické folly v parku v Martine – Karolína Barényiová
Kinetické folly v parku v Martine – Karolína Barényiová
2015
Kinetické folly v parku v Martine – Rebeka Zacková
Kinetické folly v parku v Martine – Rebeka Zacková
2015
Kinetické folly v parku v Martine – Katarína Karásková
Kinetické folly v parku v Martine – Katarína Karásková
2015
Kinetické folly v parku v Martine – Patrícia Šimončičová
Kinetické folly v parku v Martine – Patrícia Šimončičová
2015
2. zadanie: Kinetické kreslo s postrannými stoličkami pre arcibiskupa v katedrále sv. Víta v Prahe
2. zadanie: Kinetické kreslo s postrannými stoličkami pre arcibiskupa v katedrále sv. Víta v Prahe
2015
Solar Team Slovakia
Solar Team Slovakia
2015
Kinetické kreslo pre kardinála – Gabriela Mészáros
Kinetické kreslo pre kardinála – Gabriela Mészáros
2015
Kinetické folly v parku v Martine – Bc. Róbert Martinček
Kinetické folly v parku v Martine – Bc. Róbert Martinček
2015
Kinetické folly v parku v Martine – Gabriela Mészáros
Kinetické folly v parku v Martine – Gabriela Mészáros
2015
Kinetické folly v parku v Martine – Bc. Adrián Švec
Kinetické folly v parku v Martine – Bc. Adrián Švec
2015
1. zadanie: Analýza a model vybranej kinetickej štruktúry
1. zadanie: Analýza a model vybranej kinetickej štruktúry
2015