Videogaléria

EN

Šperk stret 2015
Šperk stret 2015
2015
Textilná pamäť mojej rodiny
Textilná pamäť mojej rodiny
2015
Textilná pamäť mojej rodiny
Textilná pamäť mojej rodiny
2015
Textilná pamäť mojej rodiny
Textilná pamäť mojej rodiny
2015
Vedenie
Vedenie
2013
Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Autorské prístupy a chyby v maliarskej praxi
Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Autorské prístupy a chyby v maliarskej praxi
2015
Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Klasické technologické postupy maľby
Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Klasické technologické postupy maľby
2015
Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Súčasné technologické postupy maľby
Klasické a súčasné podoby technologických postupov v maľbe a ich chyby – Súčasné technologické postupy maľby
2015
4. zadanie: Dočasné rozkladacie sídlo
4. zadanie: Dočasné rozkladacie sídlo
2015
4. zadanie: Dočasné rozkladacie sídlo
4. zadanie: Dočasné rozkladacie sídlo
2015
Kinetické folly v parku v Martine – Dušan Draxler
Kinetické folly v parku v Martine – Dušan Draxler
2015
Kinetické folly v parku v Martine – Karolína Barényiová 02
Kinetické folly v parku v Martine – Karolína Barényiová 02
2015