Report from mobility

Jaroslav Kyša, 2017

0:43s

EN

V roku 2016 bol pre VŠVU schválený a podporený projekt s kódovým názvom „2016-1-SK010-KA107-022352 – Program Erasmus+ KA107“. Tento projekt je zameraný na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠVU a partnerských univerzít.

Jaroslav Kyša

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Dôvodom našej cesty do Jeruzalema bol workshop  ktorý sme organizovali spolu s výtvarnou akadémiou Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzaleme. Počas nášej desať dňovej návštevy Izraela sme však mali aj príležitosť spoznať novú, a históriou zaťaženú kultúru, miesto.

Tel-Aviv, mesto s hlavným medzinárodným letiskom v Izraeli je relatívne malé ale veľmi živé, mladé mesto s výrazne modernou architektúrou.  Na rozdiel od Jeruzalema, v Tel-Aviv žije väčšina populácie ktorá nevyznáva konzervatívne hodnoty, a hlása jednoduchý ateizmus. Alebo ako to sami hovoria, keďže si zvykli na neustálu hrozbu teroristického útoku,  ateistický hedonizmus.

Jeruzalem je na prvý pohľad iný.  Okrem zlatej kupoly skalného dómu v srdci mesta totiž pre každú budovu v celom meste platí stáročia jedno pravidlo: každá budova musí byť pokrytá kameňom z Jeruzalema. Piesočnatý Jeruzalemský kameň je tak prítomný všade a pripomína púšť aj v najmodernejších štvrtiach. Ulice starého Jeruzalema brázdia lúdia rôznych vierovyznaní, ortodoxný, sefardský, chassidský židia, moslimovia, arménsky, sýrsky, koptský, pravoslávny, grécko a rímskokatolícky kresťania.  Keďže každý chlapec vo veku 21–23, a dievča vo veku 21–22 je na povinnej vojenskej službe, štatisticky, u 3-4 zo 100 ľudí na ulici vidí človek zelenú uniformu a pri ruke samopal, alebo inú vojenskú zbraň. Na tento pohľad nie je jednoduché si zvyknúť.

Akademia Bezalel má veľa spoločných čŕt s VŠVU. Takisto má viacero budov, pričom administratívna budova a sekcia architektúry je v centre mesta, ostatné odbory sú na kopci pár kilometrov od centra. Je to veľká modernistická budova s veľkorysými priestormi a ateliérmi. Technické vybavenie školy bolo na veľmi vysokej úrovni. Takisto mali jedáleň s veľkým výberom orientálnych jedál vysokej kvality. Škola z politického hľadiska sa nachádza na komplikovanom území. Je na jednom teritoriálnom ostrove v Palestínskom území, a tak je možne sa do školy dostať iba autobusom, autom alebo taxíkom.

Na Bezalel akademy sú oddelené sekcie Videa a Dokumentárneho filmu (Screenbased Arts) od sekcie Výtvarného umenia (Fine Arts). Z povahy našej tvorby sme spolupracovali so študentmi video-umenia a vedúcou oddelenia Sharon Balaban.

Workshop pozostával z troch častí. Po konzultácii s Sharon sme zladili program s vernisážou ktorá sa konala počas workshopu. Prvý deň sme prezentovali  informácie o výmennom programe Erasmus+, o našej škole, o Katedre Intermédií, o jednotlivých ateliéroch, a prezentovali sme naše výtvarné portfóliá. Prezentácia sa konala vo veľkej prednáškovej sále pre celé oddelenie Screenbased Arts. Po záujme študentom sa Sharon rozhodla že samotný pracovný workshop bude otvorený pre všetky ročníky. Nasledujúci deň sa konala samotná workshop aktivita v priestoroch jednej komunitnej galérie v centre mesta. V tandeme sme sa rozprávali so študentmi o zásahoch do verejného priestoru, civilnom aktivizme, o zvukovom umení, a senzitivite ktorá je potrebná pre tento typ tvorby.  Po hlasových cvičeniach sme prešli na trhovisko kde sme so študentmi spolu zbierali materiály. Vytvorili sme zvukový zbor “Jerusalem Moving Market Orchestra” ktorá hlasmi účinkujúcich prenášal počas prechádzky zvuky trhoviska do tichších oblastí mesta. Nasledovalo nasadenie vedomostí do praxe: študenti hľadali rôzne spôsoby ako zasiahnuť do verejného priestoru a upozorniť na pamäť miesta. Po tom nasledovalo zhrnutie dňa a nových poznatkov. Večer sa v rovnakej galérii konala vernisáž študentských prác z vyšších ročníkov.  Tretí deň sa konali tutoriálne konzultácie, študenti prichádzali so svojimi portfóliami, a rozprávali sme sa o možných posunoch v ich prácach, aj v kontexte verejných zásahov z predošlého dňa.

Zaujímavým vrcholom nášho pobytu bola vernisáž v Islamskom Múzeu. počas jedného večera sme prostredníctvom Sharon Balaban streli veľa významných osobností Jeruzalemskej umeleckej scény.

Dostali sme veľmi príjemnú a pozitívnu odozvu na náš workshop ako od Sharon a ostatných pedagógov, tak aj od samotných študentov.
Pre nás táto skúsenosť bola obohacujúca aj na pedagogickej úrovni, aj na úrovni spolupráce.
Samotné mesto je fascinujúce a preplnené na úrovni všetkých senzorických orgánov.  Zvukov, farieb, vôní, kameňov a príbehov je viac než čo sa dá porozumieť za desať dní. No stačiť na to zrejme nemusí ani pár desiatok rokov.  

Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD
Mgr. art Jaroslav Kyša