Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku

2016

1:47s

EN

Zadanie: Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku

Ateliér: MotionLab

Vedúci: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová

Akad. rok: 2016/17 ZS

  • Mirka Grožáková, 2. r., Projekt Smart floor, animácia interiéru
  • Mirka Grožáková, 2. r., Projekt Smart floor, detail výhliadkového posedenia
  • Vanesa Rybárová, 2. r., animácia rôznych konfigurácií pavilónu