Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house – Lamelas Definition and Rotation

Júlia Počatková, 2016

2:53s

EN