Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house – Sun Diagram

Júlia Počatková, 2016

4:44s

EN