Z rekreácie na bývanie...a späť?

Ján Malík, 2015

0:09s

EN

1. zadanie: Z rekreácie na bývanie...a späť?
Miesto: Jevany, ČR
Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová
Akademický rok: 2015/16 ZS