Elektronická prihláška

e-prihlaska.vsvu.sk

Oficiálne sú podporované prehliadače:

 • MS Internet Explorer - verzia 7, 8 a vyšší
 • Mozilla Firefox 3.5.x

Postupnosť krokov:

 1. Nastavenie a kontrola internetového prehliadača (na stránke AIS - Spustiť test - kde si môžete overiť správnosť nastavenia).
 2. a) Registrácia nových uchádzačov | meno, priezvisko a email sa prenáša i do prihlášky - nezabudnite, že meno a priezvisko začína veľkým písmenom.
  b) Registrácia končí autentifikačným emailom, ktorý treba potvrdiť - príde Vám na email, ktorý ste uviedli pri registrácii.
 3. Prihlásenie sa do elektronickej prihlášky.
 4. V časti "Prijímacie konanie" zvolíte "VSPK060 - Elektronické prihlášky".
 5. Pridať prihlášku | pri pridávani hneď vyberáte študjný program.
 6. Vyplniť všetky potrebné údaje | (doplniť / opraviť existujúce údaje).
 7. Môžete si stiahnuť názornú prihlášku, ktorá sa ponúka v tvare *.pdf s podtlačou TEST, podľa ktorej si skontrolujte údaje. Táto prihláška s podtlačou nie je finálnou verziou. Odovzdané vytlačené prihlášky s podtlačou TEST nebudú/nemôžu byť akceptované.
 8. Ak nájdete chybu, cez ceruzku chybné údaje opravte, nevytvárajte novú prihlášku.
 9. Ak sú údaje správne, prihlášku potvrďte a následne vytlačte. Podľa príkazu na úhradu treba uhradiť poplatok na konkrétny uvedený účet. (prosíme dodržať VS (Variabilný symbol) a ŠS (Špecifický symbol).

Ak ste už prihlášku potvrdili a zistili ste chyby, napíšte žiadosť na ais@vsvu.sk pre odblokovanie prihlášky. Po odblokovaní môžete prihlášku opätovne opraviť a následne potvrdenú vytlačiť.

Špecifický symbol sa dozviete až keď príhlášku potvrdíte. Do doplňujúcich údajov v príkaze na úhradu napíšte i Vaše meno a priezvisko.