Uchádzači

Informácie pre uchádzačov o štúdium na VŠVU vo všetkých študijných stupňoch. Informácie o výsledkoch prijímacích pohovorov

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky z prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium na akademický rok 2017/2018

Akreditované študijné programy

VŠVU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných odborov podľa akreditovaných študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch.

Prijímacie pohovory - bakalárske štúdium

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2017/2018