Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas letného i zimného semestra.

Zimný semester 2015/16

2. 9. 2015
zápis na doktorandské štúdium – 1. ročník od 09:00 do 12:00

4. 9. 2015
zápis na bakalárske štúdium – 1. ročník od 8:30 do 12:00

7. 9. 2015
zápis na bakalárske štúdium – 2. ročník od 09:00 do 12:00

8. 9. 2015
zápis na bakalárske štúdium – 3. ročník od 09:00 do 12:00

9. 9. 2015
zápis na bakalárske štúdium – 4. ročník od 09:00 do 12:00
zápis na dvojročné doplnkové štúdium – od 13:00 do 14:00
zápis na doktorandské štúdium – ostatné ročníky od 13:00 do 15:00

10. 9. 2015
zápis na magisterské štúdium – 1.ročník od 09:00 do 12:00

11. 9. 2015
zápis na magisterské štúdium – 2.ročník od 09:00 do 12:00

16. 9. 2015
imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a slávnostné otvorenie akademického roka

14. 9. 2015 – 04.12. 2015
výučba teoretických predmetov

14. 9. 2015 – 11.12. 2015
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

14. 9. 2015 – 23.10. 2015
1. turnus prípravných kurzov (hodnotenie 27. 10. 2015)

1. 10. 2015
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

29. 10. 2015    
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

10. 11. – 11. 11. 2015
dizertačné skúšky

29. 10. – 11. 12. 2015
2. turnus prípravných kurzov

29. 10. 2015
deň otvorených dverí

19. 11. 2015 – 20. 11. 2015
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium

7.12. 2015 – 05. 2. 2016
skúškové obdobie

4. 12. 2015
konštrukcie v architektúre – obhajoba; študenti 4. ročníka architekt. tvorby  

14. 12. 2015 – 16. 12. 2015
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

17. 12. 2015
celoškolské hodnotenie

18. 12. 2015 – 20. 12. 2015
sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť

21. 12. 2015 – 7. 1. 2016
vianočné prázdniny
 
prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2016/2017

  • 1. turnus (18. 1. – 22. 1.2016) – študijné programy:
    maliarstvo, grafika a iné médiá, socha objekt inštalácia, intermédiá, reštaurátorská tvorba, architektonická tvorba
  • 2. turnus (25. 1. – 29. 1. 2016) – študijné programy:
    dizajn, textilná tvorba, úžitkové umenie, fotografia a nové médiá, vizuálna komunikácia,

10. 2. 2016 – 11. 2. 2016
štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

Letný semester 2015/2016

15. 2. 2016 – 06. 5. 2016   
výučba teoretických predmetov

15. 2.2016 – 13. 5. 2016
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

20. 1. 2016
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

  • doktorandi v dennej forme v nadštandardnej  dĺžke štúdia a v externej forme štúdia
  • doktorandi v 3. roku štúdia  v dennej forme v individuálne dohodnutom termíne

22. 2. 2016
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

28. 4. 2016
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby 

9. 5. 2016 – 30. 6. 2015
skúškové obdobie

14. 4. 2016
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

27. 4. 2016 – 28. 4. 2016
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

16. 5. 2016 – 17. 5. 2016
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

18. 5. 2016
obhajoby záverečných bakalárskych prác

19. 5. 2016
celoškolské hodnotenie

20. 5. 2016 – 22. 5. 2016
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

26. 5. 2016 – 27. 5. 2016
inštalácia a sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

8. 6. 2016
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

14. 6. 2016 – 15. 6. 2016
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu;
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

17. 6. 2016
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium

23. 6. 2016
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

24. 6. 2016
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

22. 8. 2016 – 31. 8. 2016
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

24. 8. 2016
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu a obhajoby záverečných bakalárskych prác opravný a náhradný termín obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

1. 9. 2015
Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. 9. 2015
Sedembolestná Panna Mária

1. 11. 2015
Sviatok všetkých svätých   

17. 11. 2015
Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. – 26. 12. 2015
Vianočné sviatky

6. 1. 2016
Zjavenie Pána   - Traja králi

25. 3. 2016
Veľký piatok

28. 3. 2016    
Veľkonočný pondelok

1. 5. 2016
Sviatok práce

8. 5. 2016
Deň víťazstva nad fašizmom

5. 7. 2016
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 8. 2016
Výročie Slovenského národného povstania