Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas letného i zimného semestra.

Letný semester 2013/2014

03. 02. 2014 – 17. 04. 2014
výučba teoretických predmetov

03. 02. 2014 – 02. 05. 2014
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

27. 02. 2014
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

27. 03. 2014
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

16. 04. 2014
konštrukcie v architektúre - obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby

22. 04. 2014 – 13. 06. 2014
skúškové obdobie

23. 04. 2014 – 25. 04. 2014
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

05. 05. 2014 – 06. 05. 2014
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

06. 05. 2014
obhajoby záverečných bakalárskych prác

07. 05. 2014
celoškolské hodnotenie

09. 05. 2014 – 11. 05. 2014
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

14. 05. 2014 – 15. 05. 2014
inštalácia a sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

28. 05. 2014
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

03. 06. 2014 – 04. 06. 2014
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu; opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

06. 06. 2014
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium

11. 06. 2014
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

13. 06. 2014
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

25. 08. 2014 – 28. 08. 2014
skúškové obdobie - opravné a náhradné termíny

26. 08. 2014
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

 

Zimný semester 2013/2014

02. 09. 2013
zápis na doktorandské štúdium - všetky ročníky

03. 09. 2013
zápis na bakalárske štúdium - 1. ročník

02. 09. 2013
zápis na bakalárske štúdium - 2. ročník

04. 09. 2013
zápis na bakalárske štúdium - 3. ročník

05. 09. 2013
zápis na bakalárske štúdium - 4. ročník

06. 09. 2013
zápis na magisterské štúdium - 1.ročník

09. 09. 2013
zápis na magisterské štúdium - 2.ročník

04. 09. 2013
zápis na dvojročné doplnkové štúdium

09. 09. 2013 – 22.11. 2013
výučba teoretických predmetov

09. 09. 2013 – 06.12. 2013
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

09. 09. 2013 – 24. 10. 2013
1. turnus prípravných kurzov (hodnotenie 24.10.2013)

16. 09. 2013
imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

02. 10. 2013
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

31. 10. 2013       
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

12. 11. 2013 – 13. 11. 2013
dizertačné skúšky

28. 10. 2013 – 06. 12. 2013
2. turnus prípravných kurzov

14. 11. 2013
deň otvorených dverí

21. 11. 2013 – 22. 11. 2013
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium

25. 11. 2013 – 31. 01. 2014
skúškové obdobie

28. 11. 2013       
konštrukcie v architektúre - obhajoba; študenti 4. ročníka architekt. tvorby 

09. 12. 2013 – 10. 12. 2013
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

11. 12. 2013 – 12.12. 2013
celoškolské hodnotenie

13. 12. 2013 – 15. 12. 2013
sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť

23. 12. 2013 – 07. 01. 2014
vianočné prázdniny

09. 01. 2014
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

13. 01. 2014 – 22. 01. 2014
prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2014/2015

  • 1. turnus (13. 01. – 15. 01. 2014) -  študijné programy:
    vizuálna komunikácia, dizajn, textilná tvorba, úžitkové umenie, reštaurátorská tvorba
  • 2. turnus (20. 01. - 22. 01. 2014) -  študijné programy:
    maľba a iné médiá, grafika a iné médiá, socha objekt inštalácia, fotografia a nové médiá, intermédiá a multimédiá, architekt. tvorba

29. 01. 2014 – 30. 01. 2014
štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu