Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas letného i zimného semestra.

Zimný semester 2015/16

2. 9. 2015
zápis na doktorandské štúdium – 1. ročník od 09:00 do 12:00

4. 9. 2015
zápis na bakalárske štúdium – 1. ročník od 8:30 do 12:00

7. 9. 2015
zápis na bakalárske štúdium – 2. ročník od 09:00 do 12:00

8. 9. 2015
zápis na bakalárske štúdium – 3. ročník od 09:00 do 12:00

9. 9. 2015
zápis na bakalárske štúdium – 4. ročník od 09:00 do 12:00
zápis na dvojročné doplnkové štúdium – od 13:00 do 14:00
zápis na doktorandské štúdium – ostatné ročníky od 13:00 do 15:00

10. 9. 2015
zápis na magisterské štúdium – 1.ročník od 09:00 do 12:00

11. 9. 2015
zápis na magisterské štúdium – 2.ročník od 09:00 do 12:00

16. 9. 2015
imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a slávnostné otvorenie akademického roka

14. 9. 2015 – 04.12. 2015
výučba teoretických predmetov

14. 9. 2015 – 11.12. 2015
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

14. 9. 2015 – 23.10. 2015
1. turnus prípravných kurzov (hodnotenie 27. 10. 2015)

1. 10. 2015
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

29. 10. 2015    
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

10. 11. – 11. 11. 2015
dizertačné skúšky

29. 10. – 11. 12. 2015
2. turnus prípravných kurzov

29. 10. 2015
deň otvorených dverí

19. 11. 2015 – 20. 11. 2015
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium

7.12. 2015 – 05. 2. 2016
skúškové obdobie

4. 12. 2015
konštrukcie v architektúre – obhajoba; študenti 4. ročníka architekt. tvorby  

14. 12. 2015 – 16. 12. 2015
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

17. 12. 2015
celoškolské hodnotenie

18. 12. 2015 – 20. 12. 2015
sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť

21. 12. 2015 – 7. 1. 2016
vianočné prázdniny
 
prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2016/2017

  • 1. turnus (18. 1. – 22. 1.2016) – študijné programy:
    maliarstvo, grafika a iné médiá, socha objekt inštalácia, intermédiá, reštaurátorská tvorba, architektonická tvorba
  • 2. turnus (25. 1. – 29. 1. 2016) – študijné programy:
    dizajn, textilná tvorba, úžitkové umenie, fotografia a nové médiá, vizuálna komunikácia,

10. 2. 2016 – 11. 2. 2016
štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

Letný semester 2015/2016

15. 2. 2016 – 13. 5. 2016   
výučba teoretických predmetov a odborných predmetov

15. 2.2016 – 13. 5. 2016
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch

15. 2. 2016 – 27. 5. 2016
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch na študijnom programe reštaurátorská tvorba

20. 1. 2016
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

  • doktorandi v dennej forme v nadštandardnej  dĺžke štúdia a v externej forme štúdia
  • doktorandi v 3. roku štúdia  v dennej forme v individuálne dohodnutom termíne

22. 2. 2016
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

28. 4. 2016
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby 

19. 5. 2016 – 30. 6. 2015
skúškové obdobie

14. 4. 2016
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

27. 4. 2016 – 28. 4. 2016
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

16. 5. 2016 – 17. 5. 2016
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

18. 5. 2016
obhajoby záverečných bakalárskych prác

19. 5. 2016
celoškolské hodnotenie

20. 5. 2016 – 22. 5. 2016
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

26. 5. 2016 – 27. 5. 2016
inštalácia a sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

30. 5. 2016 – 31. 5. 2016
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia na študijnom programe reštaurátorská tvorba

1. 6. 2016
Dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2016/2017. Študijné programy: socha objekt inštalácia, intermédiá, architektonická tvorba

1. 6. 2016
obhajoby záverečných bakalárskych prác na študijnom programe reštaurátorská tvorba

2. 6. 2016
celoškolské hodnotenie na študijnom programe reštaurátorská tvorba

3. 6. 2016
inštalácia a sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov na študijnom programe reštaurátorská tvorba

8. 6. 2016
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

13. 6. 2016
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu na študijnom programe reštaurátorská tvorba

13. 6. 2016
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

14. 6. 2016 – 15. 6. 2016
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

17. 6. 2016
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium

21. 6. 2016
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

24. 6. 2016
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

22. 8. 2016 – 31. 8. 2016
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

24. 8. 2016
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu a obhajoby záverečných bakalárskych prác opravný a náhradný termín obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

1. 9. 2015
Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. 9. 2015
Sedembolestná Panna Mária

1. 11. 2015
Sviatok všetkých svätých   

17. 11. 2015
Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. – 26. 12. 2015
Vianočné sviatky

6. 1. 2016
Zjavenie Pána   - Traja králi

25. 3. 2016
Veľký piatok

28. 3. 2016    
Veľkonočný pondelok

1. 5. 2016
Sviatok práce

8. 5. 2016
Deň víťazstva nad fašizmom

5. 7. 2016
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 8. 2016
Výročie Slovenského národného povstania