Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas letného i zimného semestra.

Zimný semester 2016/17

2. 9. 2016
zápis na doktorandské štúdium – 1. ročník od 09:00 do 12:00

5. 9. 2016
zápis na bakalárske štúdium – 1. ročník od 8:00 do 12:00

6. 9. 2016
zápis na bakalárske štúdium – 2. ročník od 09:00 do 12:00

7 .9. 2016
zápis na bakalárske štúdium – 3. ročník od 09:00 do 12:00
zápis na dvojročné doplnkové štúdium – od 14:00 do 15:00

8. 9. 2016
zápis na bakalárske štúdium – 4. ročník od 09:00 do 12:00

9. 9. 2016
zápis na magisterské štúdium – 1.ročník od 09:00 do 12:00
zápis na doktorandské štúdium – ostatné ročníky od 09:00 denná forma a o 13:00 – externá forma, č.dv. 103

12. 9. 2016
zápis na magisterské štúdium - 2.ročník od 09:00 do 12:00

13. 9. 2016 – 02.12. 2016
výučba teoretických predmetov

13. 9. 2016 – 09. 12. 2016
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

13. 9. 2016 – 25. 10. 2016
1. turnus prípravných kurzov (hodnotenie 26. 10. 2016)

14. 9. 2016
imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a slávnostné otvorenie akademického roka

03. 10. 2016
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

31. 10. 2016       
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

08. 11 – 09. 11. 2016
dizertačné skúšky

27. 10. – 09. 12. 2016
2. turnus prípravných kurzov

27. 10. 2016
deň otvorených dverí

24. 11. 2016 – 25. 11. 2016
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium

15. 12. 2016 – 06. 02. 2017
kúškové obdobie

09. 12. 2016
konštrukcie v architektúre – obhajoba; študenti 4. ročníka architekt. tvorby 

12. 12. 2016 – 14. 12. 2016
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

15. 12. 2016
celoškolské hodnotenie

16. 12. 2016 – 18. 12. 2016
sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť

20. 12. 2016 – 08. 01. 2017
vianočné prázdniny

Prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2017/2018

16. 01. – 18. 01.2017
1. turnus

študijné programy: maliarstvo; socha, objekt, inštalácia; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn

23. 01. – 25. 01.2017
2. turnus

študijné programy: textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; architektonická tvorba; reštaurátorská tvorba

08. 02. 2017 – 09. 02. 2017
štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

13. 02.2017 – 14. 02. 2017
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ14 a DPŠe14)

Letný semester 2016/17

20. 02. 2017 – 12. 05. 2017
výučba teoretických predmetov

20. 02. 2017 – 19. 05. 2017
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

23. 01. 2017         
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

27. 02. 2017
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

04.05. 2017
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby 

25. 05. 2017 – 30. 06. 2017
skúškové obdobie

20. 4. 2017
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

26. 04. 2017 – 27. 04. 2017
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

22. 05. 2017 – 23. 05. 2017
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

24. 05. 2017
obhajoby záverečných bakalárskych prác

25. 05. 2017
celoškolské hodnotenie

26. 05. 2017 – 28. 05. 2017
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

25. 05. 2017
inštalácia a sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

07. 06. 2017
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

12. 06. 2017
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

13. 06. 2017 – 14. 06. 2017
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

16. 06. 2017
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium, prestupy

20. 06.2017 /cca/
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

23. 06. 2017
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

21. 08. 2017 – 31. 08. 2017
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

24. 08. 2017
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

24. 08. – 31. 08. 2017
opravný a náhradný termín - obhajoby záverečných bakalárskych prác
opravný a náhradný termín - obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

01. 09. 2016
Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. 09. 2016
Sedembolestná Panna Mária

01. 11. 2016
Sviatok všetkých svätých   

17. 11. 2016
Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. – 26. 12 .2016
Vianočné sviatky

06. 01. 2017
Zjavenie Pána – Traja králi

14. 04. 2017
Veľký piatok

17. 04. 2017
Veľkonočný pondelok

01. 05. 2017
Sviatok práce

08. 05. 2017
Deň víťazstva nad fašizmom

05. 07 .2017
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 08. 2017
Výročie Slovenského národného povstania