Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas letného i zimného semestra.

Zimný semester 2017/2018

4. 9. 2017
zápis na doktorandské štúdium

  • 1. ročník o 09:00, č.dv. H-220
  • vyššie ročníky(denná a externá forma) o 13,00  č.dv.H-220

4. 9. 2017
zápis na bakalárske štúdium – 1. ročník od 8:00 do 11:00, č.dv. H 135

5. 9. 2017
zápis na bakalárske štúdium – 2. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

6. 9. 2017
zápis na bakalárske štúdium – 3. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135
zápis na dvojročné doplnkové štúdium – od 14:00 do 15:00, č.dv. H 135

7. 9. 2017
zápis na bakalárske štúdium – 4. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

7. 9. 2017
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium – náhradný termín, č. dv. H-220

8. 9. 2017
zápis na magisterské štúdium - 1.ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

11. 9. 2017
zápis na magisterské štúdium - 2.ročník od 09 :00 do 11 :00, č.dv. H 135

12 .9. 2017 – 4. 12. 2017
výučba teoretických predmetov

12. 9. 2017 – 8. 12. 2017
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

12. 9. 2017 – 24. 10. 2017
1. turnus prípravných kurzov (hodnotenie 25.10.2017)

13. 9. 2017
imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia a slávnostné otvorenie akademického roka

2. 10. 2017
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

30. 10. 2017       
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

8. 11 – 9. 11. 2017
dizertačné skúšky

26. 10. 2017 – 8. 12. 2017
2. turnus prípravných kurzov

27. 10. 2017
deň otvorených dverí

15.12. 2017 – 6. 2. 2018
skúškové obdobie

8. 12. 2017
konštrukcie v architektúre – obhajoba; študenti 4. ročníka architekt. tvorby 

11. 12. 2017 – 13. 12. 2017
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

14. 12. 2017
celoškolské hodnotenie

15. 12. 2017 – 17. 12. 2017
sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť

21. 12. 2017 – 7. 1. 2018
vianočné prázdniny

Prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2018/2019

  1. turnus (15. 1.– 17. 1. 2018) -  študijné programy:
  2. turnus (22. 1. – 24. 1. 2018) -  študijné programy:

7. 2. 2018 – 8. 2. 2018
štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

15. 2. 2018 – 16. 2. 2018
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ14 a DPŠe14)

Letný semester 2017/2018

19. 2. 2018 – 11. 5. 2018
výučba teoretických predmetov

19. 2.2018 – 18. 5. 2018
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

31. 1. 2018         
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

26. 2. 2018
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

04. 5. 2018
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby 

25. 5.2018 – 30. 6. 2018
skúškové obdobie

19. 4.2018
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

25. 4. 2018 – 26. 4. 2018
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

21. 5. 2018 – 22. 5. 2018
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

23. 5. 2018
obhajoby záverečných bakalárskych prác

24. 5. 2018
celoškolské hodnotenie

25. 5. 2018 – 27. 5. 2018
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

25. 5. 2018
inštalácia a sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

6. 6. 2018
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

11. 6. 2018
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

12. 6. 2018 – 13.  6. 2018
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

15. 6. 2018
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium, prestupy

19. 6. 2018 /cca/
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

22. 6. 2018
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

20. 8. 2018 – 31. 8. 2018
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

23. 8. – 31. 8. 2018
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu
opravný a náhradný termín - obhajoby záverečných bakalárskych prác
opravný a náhradný termín - obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

1. 9. 2017
Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. 9. 2017
Sedembolestná Panna Mária

1. 11. 2017
Sviatok všetkých svätých   

17. 11. 2017
Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. – 26.12. 2017
Vianočné sviatky

6. 1. 2018
Zjavenie Pána   - Traja králi

30. 3. 2018
Veľký piatok

2. 4. 2018
Veľkonočný pondelok

1. 5. 2018
Sviatok práce

8. 5. 2018
Deň víťazstva nad fašizmom

5. 7. 2018
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 8. 2018
Výročie Slovenského národného povstania