Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas školského roku.

Letný semester 2017/2018

25. 5.2018 – 30. 6. 2018
skúškové obdobie

12. 6. 2018 – 13.  6. 2018
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

15. 6. 2018
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium, prestupy

18. 6. 2018
dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2018/2019
študijné programy: Intermédiá a Socha, objekt, inštalácia

21. 6. 2018
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

22. 6. 2018
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

13. 8. 2018 – 23. 8. 2018
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

23. 8. – 28. 8. 2018
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu
opravný a náhradný termín - obhajoby záverečných bakalárskych prác
opravný a náhradný termín - obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

5. 7. 2018
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 8. 2018
Výročie Slovenského národného povstania

 

Zimný semester 2018/2019

3. 9. 2018
zápis na doktorandské štúdium

  • 1. ročník o 09:00, č. dv. H-220
  • vyššie ročníky (denná a externá forma) o 13:00, č. dv. H-220

3. 9. 2018
zápis na bakalárske štúdium

  • 1. ročník od 8:00 do 11:00, č. dv. H 135

4. 9. 2018
zápis na bakalárske štúdium

  • 2. ročník od 09:00 do 11:00, č. dv. H 135

5. 9. 2018

  • zápis na bakalárske štúdium – 3. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135
  • zápis na dvojročné doplnkové štúdium – od 14:00 do 15:00, č.dv. H 135

6. 9. 2018
zápis na bakalárske štúdium

  • 4. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

7. 9. 2018
zápis na magisterské štúdium

  • 1. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

10. 9. 2018
zápis na magisterské štúdium

  • 2. ročník od 09:00 do 11:00, č.dv. H 135

11. 9. 2018 – 03.12. 2018
výučba teoretických predmetov

11. 9. 2018 – 07. 12. 2018
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov