Nové knihy

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia

V roku 2016 bol knižničný fond Akademickej knižnice VŠVU v Bratislave na základe schválenej dotácie Fondu na podporu umenia doplnený o 54 knižničných jednotiek v celkovej sume 4 700 €.

Cieľom projektu bol nákup literatúry s tematikou výtvarného umenia a súvisiacich odborov. Cieľovou skupinou sú riadni študenti, doktorandi a zamestnanci VŠVU, študenti doplnkového odborného a doplnkového pedagogického štúdia,  externí a zahraniční študenti a ostatná odborná verejnosť. Týmto nákupom bol cieľ projektu splnený, knižný fond sa podarilo doplniť o kvalitnú domácu a zahraničnú odbornú literatúru, potrebnú pri napĺňaní študijných programov jednotlivých katedier VŠVU.

Nové prírastky v Akademickej knižnici VŠVU.