Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Akademický senát VŠVU v Bratislave je orgánom akademickej samosprávy VŠVU. Na svojich zasadnutiach sa vyjadruje  k aktuálnym problémom života školy, rieši legislatívne požiadavky a aktuálne potreby VŠVU, vykonáva  úkony, ktoré mu predpisuje zákon o VŠ. Raz za rok podáva AO VŠVU správu o svojej činnosti.

AS VŠVU sa skladá z volených zástupcov AO VŠVU a má 21 členov, z ktorých je 14 členov zamestnaneckej časti AO VŠVU a 7 členov študentskej časti AO VŠVU.

Predseda AS VŠVU:

 • doc. Pavel Choma, akad. mal.

Podpredseda AS VŠVU:

 • Piaček Martin, doc. Mgr. art., ArtD.

Členovia AS VŠVU: 

 • Benčík Marcel, Mgr. art., ArtD.
 • Fulková Mária, doc., M.A.
 • Grúň Daniel, doc., Mgr., PhD.
 • Halada Vít, Mgr. art., ArtD.
 • Holocsy Zoltán, Ing. arch., PhD.
 • Klein Štefan, doc., Ing. akad. soch.
 • Kosziba Klaudia, doc. Mgr. art. ArtD.
 • Kovačovský Patrik, prof., Mgr. art.
 • Kvetan Marek, Mgr. art.
 • Makar Róbert, Mgr. art., ArtD.
 • Sabová Júlia, prof., akad. mal.
 • Trizma Rastislav, doc., akad. soch.

Študentská časť AS VŠVU:

 • Greš Maroš, Bc.
 • Hovanec   Pavol, Bc.
 • Huštaty Michal, Mgr. art.
 • Kaminský Matej, Bc.                                                 
 • Krajči Stanislav, Bc
 • Mati Ľubomír, Bc.
 • Vančo Jozef, Bc.

Zástupca VŠVU v Rade vysokých škôl SR:

 • Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

Zástupca  AS VŠVU v Študentskej rade VŠ SR:

 • Matej Kaminský, Bc.