Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Akademický senát VŠVU v Bratislave je orgánom akademickej samosprávy VŠVU. Na svojich zasadnutiach sa vyjadruje  k aktuálnym problémom života školy, rieši legislatívne požiadavky a aktuálne potreby VŠVU, vykonáva  úkony, ktoré mu predpisuje zákon o VŠ. Raz za rok podáva AO VŠVU správu o svojej činnosti.

AS VŠVU sa skladá z volených zástupcov AO VŠVU a má 21 členov, z ktorých je 14 členov zamestnaneckej časti AO VŠVU a 7 členov študentskej časti AO VŠVU.

Predseda AS VŠVU:

 • doc. Pavel Choma, akad. mal.

Podpredseda AS VŠVU:

 • doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

Členovia AS VŠVU: 

 • doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
 • doc. Mária Fulková, M.A.       
 • Mgr. Daniel Grúň, PhD.
 • Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
 • Ing. arch.  Zoltán, Holocsy PhD.
 • doc. Ing.  Štefan Klein, akad. soch.
 • doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.
 • Mgr. art. Marek Kvetan                        
 • Mgr. art.  Róbert  Makar, ArtD.                   
 • prof. Júlia Sabová akad. mal.               
 • doc.  Danica Stojkovičová, akad. mal.
 • doc. Rastislav Trizma, akad. soch.
 • Študentská časť AS VŠVU:

 • Pavol Hovanec
 • Mgr. art. Michal Huštaty,
 • Bc. Matej Kaminský
 • Stanislav Krajči 
 • Bc. Ľubomír Mati
 • Mgr. art. Danica Pišteková           
 • Jozef Vančo

Zástupca VŠVU v Rade vysokých škôl SR:

 • Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.