ŠTRAJK

Vyhlásenie

Dňa 16. 2. 2016 sa na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave konalo zasadnutie Akademickej obce. Vedenie školy a členovia Akademického senátu opätovne deklarovali pred celou obcou podporu požiadavkám slovenských učiteľov na základných a stredných školách. Počas štrajkových dní, ktoré budú trvať do najbližších parlamentných volieb, bude škola otvorená všetkým iniciatívam pedagógov, študentov a externých partnerov školy, ktoré súvisia s témami vzdelávania, občianskej iniciatívy, umeleckého aktivizmu, či so širšími spoločenskými, kultúrnymi a historickými problémami. V galérii Medium VŠVU (Hviezdoslavovo nám.18) vznikla iniciatíva študentov Mor ho!. Študenti svojimi dielami podporujú ostrý štrajk pedagógov. Diela majú reprezentovať ich občianske postoje k problémom slovenskej spoločnosti a vzdelávaniu, ktoré je politickými elitami v hierarchii ostatných záujmov marginalizované.

Študenti v petícii vyjadrili plnú podporu pedagógom VŠVU, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ostrého štrajku. V prvý týždeň štrajkových dní evidujeme viac ako 30 % štrajkujúcich pedagógov a toto percento bude podľa avizovaných správ stále narastať.

VŠVU vyhlasuje, že nie je napojená na žiadne politické strany a že iniciatíva pedagógov a študentov školy je prejavom solidarity a spolupatričnosti s učiteľmi materských, základných a stredných škôl.

Štrajk 01
Štrajk 01