Prieskum

Zimný prieskum 2016 – Prehliadka semestrálnych prác študentov VŠVU.

Zimný prieskum 2016
Zimný prieskum 2016

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na verejnú prehliadku semestrálnych študentských prác v dňoch 16. – 18. decembra 2016 (piatok až nedeľa v čase od 9.00 do 18.00 h)

Drotárska cesta 44

* Socha, objekt, inštalácia * Grafika a iné médiá *Fotografia a nové médiá * Intermédiá a multimédiá * Reštaurátorská tvorba *Úžitkové umenie (keramika, sklo, šperk) * Textilná tvorba (textil a odevný dizajn) * Vizuálna komunikácia * Industrial, Art, Transport Dizajn *

Hviezdoslavovo nám. 18

* Maliasrstvo * Architektonická tvorba *

Koceľova ul. 23

* Maliarstvo

 

Témy, ktorými sa zaoberali v zimnom semestri 2016/2017 niektoré ateliéry VŠVU:

 

Katedra intermédií

Doplnkový ateliér Dielňa APK+ Mgr. art Jaroslav Kyša

Spolupráca: Mgr. Jan Kralovič, PhD.

 • Nad/Práca

Ateliér zaujímali možnosti vzájomnej spolupráce na zlepšení nevyhovujúceho prostredia našej školy či už vo forme individuálnych intervencií do objektu alebo do okolitého prostredia školy, ktoré by viedli k oživeniu  / zintenzívneniu vzťahov v rámci ateliérov / školy.

Ide teda o formu umeleckej, sociálnej spolupráce - kooperácie, ktorá by mala konkrétny materiálový výstup (či už vo forme dočastnnosti, alebo aj vo forme trvalého zásahu)

Tému berieme aj ako formu určitého aktivizmu / aktivizácie, aj vo forme overovania a skúmania práce s materiálom.

Ateliér Obraz/zvuk/text a kontext

 • Múzeum (zbierať – uchovávať – skúmať – sprostredkovať)
 • Hlavná stanica (workshop)
 • Voľná téma

Ako hosťku pozvali do ateliéru historičku umenia Máriu Oriškovú s prednáškou Transformácia múzea umenia v 21. storočí.

 

Katedra grafiky a iných médií

Ateliér voľnej grafiky a ilustrácie

 • Kniha naopak
 • Hľadanie grafického experimentu na tému rozprávky
 • Masky v technike experimentálneho lepu s akvatintou

Sprievodný program:

Kresba žije! 

Počas prieskumov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sme pre vás pripravili sprievodný program v ateliéroch Ilustrácie a knižnej tvorby. Nahliadnite do kuchyne nového čísla komiksového časopisu POMIMO a využite možnosť zakúpiť posledné kusy predchádzajúceho vydania do vašej knižnice. V sobotu určite nepremeškajte prezentácie, počas ktorých vám porozprávame naše umelecké príbehy a ukážeme ďalšie náhľady našich prác. A napokon nás neváhajte prichytiť priamo pri čine v zadnom ateliéri, kde budeme rovno pred vašimi očami kresliť jednu veľkú ilustráciu.

 • Sobota, 17.12.2016 o 14:00 – Pecha Kucha prezentácie, veľký ateliér č. 214
 • Piatok – Nedeľa, 16.-18.12.2016 - Kresba žije! : kreslenie spoločnej veľkoformátovej ilustrácie, ateliér č. 219
 • Piatok – Nedeľa, 16.-18.12.2016 – Časopis POMIMO, ateliér č. 219

Predmet – LABORATÓRIUM ILUSTRÁCIE

Doc. Mgr. art Ľuboslav Paľo, ArtD.

 • Spracovanie ilustračno-dizajnového magazínu O ČLOVEKU / THE MAN

kolektívna práca. Použitie osobného ilustračného štýlu v segmente art-editorial illustration – štýlová fúzia - prepojenie ručnej a digitálnej ilustrácie -  prepojenie ilustrácie a dizajnu – profesná tímová spolupráca

Ateliér voľnej grafiky

prof. Róbert Jančovič, akad. mal.

Študento v tomto ateliéri rozvíjajú samostatné programy. Tento semester pracovali aj na jednom zadaní: Formát generuje obsah – vznikla kolekcia litografií, ktoré sa vystavia počas prieskumu ako samostatná kolekcia na chodbe (2.p., Katedra grafiky)

Katedra architektonickej tvorby

Ateliér MotionLab

Vedúci ateliéru:  prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston) ,

Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

 • Návrh pavilónu Serpentine v Londýne.

 

Ateliér architektúry III A3

vedúci J. Studený, as. B. Brádňanský

 • Ikonické ruiny 2

Rozvoj architektonických stratégii na príklade budovy Českého veľvyslanectva v Berlíne

hosť z externého prostredia: Andrey Golovashev

V ateliéri Jána Studeneho a Petra Hájka riešia spoločne dvojročný výskumný projekt Ikonické ruiny. Výskum je súčasťou projektu Shared Cities: Creative Momentum podporeného v programe Creative Europe.

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

 

Katedra textilnej tvorby

Ateliér odevného dizajnu

Vedúca ateliéru: Prof. Júlia Sabová akad. mal.
Asistentka: Mgr. art. Barbora Peuch ArtD. 

 • MALÉ BIELE

3 dámske šaty z pomocného materiálu - plátna, v bielej farbe. Úlohou je vytvoriť šaty aplikáciou jedného vybraného krajčírskeho detailu, ako napríklad golier, výpustkové vrecko, manžeta a podobne. Odev bude tvorený množením, zväčšovaním, zmenšovaním, radením, všívaním, štruktúrovaním a podobne.

 • KABÁT A POKRÝVKA HLAVY

Vytvoriť 1 dámsky alebo pánsky kabát s dôrazom na krajčírske a technologické spracovanie. Návrh dizajnu podľa vlastnej inšpirácie.
Vytvoriť jeden alebo viac pokrývok hláv. K dispozícii na spracovanie budú klobúkové polotovary.

 • KABÁT A POKRÝVKA HLAVY

Vytvoriť 2 dámske alebo pánske kabáty s dôrazom na krajčírske a technologické spracovanie. Návrh dizajnu podľa vlastnej inšpirácie.
Vytvoriť jeden alebo viac pokrývok hláv. K dispozícii na spraconie budú klobúkové polotovary z firmi Tonak.

 • Autorská kolekcia odevov - magisterská téma

Ateliér textilného dizajnu

doc. MA Mária Fulková

 • Neplytvať, znovu použiť, udržať!

Téma reaguje na aktuálny stav životného prostredia v súvislosti s textilným a módnym priemyslom, so súčasným životným štýlom. Študenti si robili vlastný prieskum v oblastiach dotýkajúcich sa  recyklácie,  zberateĺstva, ekológie, nadprodukcie. Výsledkom je upcyklovanie a experimentovanie s textilnými a netextilnými  materiálmi,  hľadanie  "vlastných"  technológií. Prezentácia ateliéru je koncipovaná ako výskumné laboratórium.

Ďakujeme firme Austrotherm za sponzorský inštalačný materiál.

Austrotherm-logo
Austrotherm-logo

Katedra vizuálnej komunikácie

Ateliér 304

Vedúci ateliéru: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Asistent: Ondrej Gavalda

 • Vizuálna identita podujatia DOD 2016 – Deň otvorených dverí na VŠVU
 • Webdizajn stránky nadácie Novum
 • Schodiskový navigačný systém – typografické označenie katedier
 • Plagátový workshop na tému Európa kultúra 2017

Typolab

Vedúca ateliéru: Eva Péč Brezinová

 • KRÁSA

Písmo ktoré by som nikdy nepoužil/la.

1. Vyber si písmo, ktoré by si nikdy nepoužil/la. Napíš o ňom esej.

2. Esej zalom do jednoduchej brožúry ľubovoľného formátu.

3. Sprav 3D model prvého písmena názvu tvojho písma a nafoť ho v priestore.

4. Fotografiu použi pre obal brožúry.

Písmo, ktoré mám rád/rada.

5. Písmeno z fotografie transformuj do 2D znaku a vytvor typografický plagát, ktorý bude okrem znaku obsahovať lettering a informačný text.

 

Katedra reštaurovania

V jednotlivých ateliéroch sa venujú študenti individuálnym témam.

Ateliér kamenných sôch a architektonických článkov  

 • Vyhotovenie hypotetickej rekonštrukčnej kópie v umelom kameni z originálu torza kríža s korpusom Krista z cintorína v obci Maňa, datovanie: 1847
 • Reštaurovanie originálu a vyhotovenie hypotetickej rekonštrukčnej kópie v umelom kameni z kamennej sochy Dobrého pastiera zo súkromnej zbierky, datovanie: 19.stor.
 • Reštaurovanie a konzervovanie fragmentov barokového originálu kamenných častí architektúry stĺpa z obce Oslany pri Prievidzi, datovanie: druhá ½- 18 stor.
 • Reštaurovanie a konzervovanie fragmentov barokového originálu kamenných častí architektúry stĺpa z obce Oslany pri Prievidzi, druhá ½- 18 stor.
 • Reštaurovanie a konzervovanie originálu barokového kamenného erbu zo Spišskej Soboty, datovanie:1669
 • Reštaurovanie a rekonštrukcia  originálu kamennej sochy sv. Jozefa z obce Oslany pri Prievidzi, datovanie: 1907

Ateliér polychromovanej drevenej plastiky

 • Socha Boha Otca, 18. storočie, SNG Zvolen
 • Ukrižovaný Kristus, začiatok 19. storočia (?), Liptovská galéria P. M. Bohúňa
 • Sv. Štefan, 1. pol. 18. storočia, Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Ateliér reštaurovania textilu

 • Reštaurovanie dámskej blúzky spolku Izabela. Zo zbierok MMB v Bratislave
 • Reštaurovanie stuhy F1-2038,  mäsiarskeho spolku z roku 1848. Zo zbierok MMB v Bratislave

Ateliér reštaurovania diel vytvorených na papierovej podložke a fotografie

 • Schloß Alteglofsheim von Osten (Pohľad na hrad Starý Eglofsheim z východu)  medirytina/lept
 • Schloss Alteglofsheim von Westen (Pohľad na hrad Starý Eglofsheim zo západu) medirytina a lept
 • Tabula nastenná - Svaly - fotolitografia/ofset
 • Pekar 3. - fotolitografia/ofset
 • Rybolov (pracovný názov) - farebná litografia
 • Tabulova pomôcka - Juvie Stepila (para orech) - fotolitografia/ofset
 • Anatomická kostra človeka, pohľad zo zadu - fotolitografia/ofset
 • Theodor de Bry - Rozsah Francúzskeho Kráľovského prístavu - kolorovaná rytina
 • Portrét Josepha Eldera - litografia 
 • Kostra človeka - fotolitografia/ofset
 • Theodor de Bry’s Engravings of the Timucua - kolorovaná rytina
 • Anatomický model kostry človeka- predná strana - fotolitografia/ofset
 • Theodor de Bry’s Engravings of the Timucua - kolorovaná rytina

Ateliér reštaurovania závesných  obrazov a tabuľových malieb

ved. ateliéru: Doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
asistentka: Ľuba Wehlend, akad. mal.

 • Predmet reštaurovania: Kristus

Typ pamiatky: závesný obraz v dekoratívnom ráme
Technika spracovania:  olejomaľba na plátennej podložke (nosiči)

 • Predmet reštaurovania: Madona s dieťaťom (typ Pasovská Madona)

Typ pamiatky: závesný obraz
Technika spracovania:  olejomaľba na plátennej podložke

 • Predmet reštaurovania: Sv. Rochus – predná strana (recto); Klaňanie anjelov – zadná strana (verso)

Typ pamiatky: obojstranne maľovaná procesiová zástava
Technika spracovania:  olejomaľba na plátennej podložke

 • Predmet reštaurovania: Korunovanie Panny Márie (recto), sv. Sebastián a sv. Rochus (verso)

Typ pamiatky: obojstranne maľovaný závesný obraz (pôvodne pravdepodobne súčasť procesiovej zástavy)
Technika spracovania:  olejomaľba na plátennej podložke (nosiči)

 • Predmet reštaurovania: Parapet s obrazmi (z celku patronátnej lavice, neskorogotického 14 sedadlového stalla z roku 1518)

Typ pamiatky: súčasť mobiliáru
Technika spracovania:  kombinovaná technika na dreve (maľba na dreve); sokel, kladie rámu a zvislé stĺpy rámu zdobené zlátením a striebrením s lazúrnou povrchovou úpravou

 • Predmet reštaurovania: Korunovanie Panny Márie (recto), sv. Sebastián a sv. Rochus (verso)

Typ pamiatky: obojstranne maľovaný závesný obraz (súčasť procesiovej zástavy)
Technika spracovania:  olejomaľba na plátennej podložke (nosiči)

 • Predmet reštaurovania: Parapet s obrazmi (z celku patronátnej lavice, neskorogotického 14 sedadlového stalla z roku 1518) Rímskokatolíckeho kostola (baziliky) sv. Kríža v Kežmarku

Typ pamiatky: súčasť mobiliáru
Technika spracovania:  kombinovaná technika na dreve (maľba na dreve); sokel, kladie rámu a zvislé stĺpy rámu zdobené zlátením a striebrením s lazúrnou povrchovou úpravou

 • Predmet reštaurovania: Korunovanie Panny Márie (recto), sv. Sebastián a sv. Rochus (verso)

Typ pamiatky: obojstranne maľovaný závesný obraz (súčasť procesiovej zástavy)
Technika spracovania:  olejomaľba na plátennej podložke (nosiči)

 • Predmet reštaurovania: Parapet s obrazmi (z celku patronátnej lavice, neskorogotického 14 sedadlového stalla z roku 1518) z Rímskokatolíckeho kostola (baziliky) sv. Kríža v Kežmarku

Typ pamiatky: súčasť mobiliáru
Technika spracovania:  kombinovaná technika na dreve (maľba na dreve); sokel, kladie rámu a zvislé stĺpy rámu zdobené zlátením a striebrením s lazúrnou povrchovou úpravou

 • Predmet reštaurovania: Uvedenie Panny Márie do chrámu

Typ pamiatky: závesný obraz
Technika spracovania:  olejomaľba na plátennej podložke

 • Predmet reštaurovania: Parapet s obrazmi (z celku patronátnej lavice, neskorogotického 14 sedadlového stalla z roku 1518) z Rímskokatolíckeho kostola (baziliky) sv. Kríža v Kežmarku

Typ pamiatky: súčasť mobiliáru
Technika spracovania:  kombinovaná technika na dreve (maľba na dreve); sokel, kladie rámu a zvislé stĺpy rámu zdobené zlátením a striebrením s lazúrnou povrchovou úpravou