Medzinárodná spolupráca

Stratégia internacionalizácie

Základný strategický cieľ Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) je založený predovšetkým na skvalitňovaní a progresívnom rozvoji vzdelávacej, umeleckej a výskumnej činnosti, a intenzívnejšom napĺňaní jej kultúrneho a humanizujúceho poslania.