VŠVU v médiách

V pravidelných monitoringoch medií sledujeme všetky správy o VŠVU, jej katedrách, pedagógoch a študentoch.

Z aktuálneho monitoringu vyberáme:

Laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2015 –  pozrite si, kto si odniesol ceny

20. ročník slávnostného vyhlásenia laureátov prestížneho ocenenia Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2015 sa uskutočnil v sobotu 21. novembra 2015 v novej budove SND. Medzi ocenenými sú bývalí pedagógovia a študenti VŠVU.

 

V kategórii Hlavná cena:

Dizajn: Ľubomír Longauer za autorstvo a dizajn publikácie Vyzliekanie z kroja 2

O diele: Výpravná publikácia je druhým dielom autorovho proj ektu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 a zárove ň ďalším z výsledkov jeho dlhoro čného intenzívneho výskumu v tejto oblasti. Čitateľovi približuje vývoj avantgardy u nás, konkrétne na príkladoch intelektuálov z okruhu kultúrno-politického mesa čníka DAV. Veľký priestor je v knihe venovaný aj Škole umeleckých remesiel v Bratislave, ktorá zásadne ovplyvnila výv oj typografie u nás. Publikáciu sprevádza bohatý dobový ilustra čný materiál, z ktorého väčšina dosiaľ nebola publikovaná. Zásluhou Ľubomíra Longauera bola na Vysokej škole výtvarných umení vytvorená samostatná Katedra grafického dizajnu (1999), stál aj pri zrode Sloven ského múzea dizajnu.

V kategórii Mladý tvorca (umelci do 35 rokov):

Dizajn: Martin Mistrík a Viliam Csino za grafický dizajn knihy CVERNOVKA

O diele: Vizuálne jedine čne spracovaná publikácia vznikla ako pokra čovanie výstavy V čera predvčerom - Cvernovka a jej príbehy (2013). Pri príležit osti jej príprav zhromaždili autori - režisér Viliam Csino a grafický dizajnér Martin Mistrík, toľko dobových materiálov, že ďalším krokom bolo vydanie obsažnej publikácie, ktorá v sebe vo výsled ku kumuluje fakty z histórie, urbanizmu, sociológie, kultúry, umenia a je pestrou zmesou portrétov, rozhovorov, fotografií a dobových propagačných materiálov. Svojim obsahom, ako aj koncepciou a grafickým spracovaním tak ďaleko presahuje “iba“ príbeh o jednej bratislavskejstavbe.

 

 

Nadácia Tatra banky doteraz podporila 81 etablovaných umelcov, 41 začínajúcich tvorcov a 6 mladých módnych tvorcov. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.
Návrhy nominácií predkladá akadémia zložená z 86 členov - laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie v uplynulých rokoch. Finálne nominácie, ako aj laureátov následne vyberá odborná porota.

Členmi poroty pre rok 2015 sú Eva Borušovičová, Ondrej Šulaj, Tatiana Pauhofová, Martin Huba, Peter Michalica, Matej Drlička, Viliam Klimáček, Monika Kompaníková, Dorota Sadovská, Daniel Fischer, Katarína Hubová a Štefan Klein. Predsedom poroty je Igor Vida, ktorý je taktiež predsedom Správnej rady Nadácie Tatra banky.

Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny, špeciálne pre túto príležitosť, vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získavajú aj finančnú odmenu.

Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov, ktorí majú príležitosť vytvoriť šaty pre Múzu večera Adelu Banášovú. Po Márii Štranekovej (2010), Marcelovi Holubcovi (2011), Martinovi Hrčovi (2012), Maji Božović (2013) a Borisovi Hanečkovi (2014) pripravila unikátne šaty pre Múzu večera návrhárka Andrea Pojezdálová.

Ďalší laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2015 v kategórii Hlavná cena:

Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV film: Jaroslav Vojtek (za réžiu poviedkového filmu Deti)
Divadlo: Ondrej Spišák (za réžiu hry Majster a Margaréta, Teatro Tatro, Nitra)
Hudba: Moyzesovo kvarteto (za autorstvo, album String Quartets - pri príležitosti 40. Výročia založenia súboru)
Literatúra: Kornel F?ldvári - in memoriam (za autorstvo knihy ...až pod čiernu zem)
Výtvarné umenie: Otis Laubert (za Otis Laubert Museum - vlastné múzeum, Bratislava)

Ďalší laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 2015 v kategórii Mladý tvorca (umelci do 35 rokov):

Audiovizuálna tvorba, film, TV: Miroslav Remo (za réžiu dokumentárneho filmu Comeback)
Divadlo: Luboš Kostelný (za herecký výkon, postava Michala v hre Bál, Činohra SND, Bratislava)
Hudba: Roman Patkoló (za interpretačný výkon, koncertné turné s Anne Sophie Mutter, Carnegie Hall, New York)
Literatúra: Peter Balko (za autorstvo románu Vtedy v Lošonci)
Výtvarné umenie: Jaroslav Varga (za inštaláciu Stratená knižnica, SNM - Múzeum Betliar)

Zdroj: 24hod.sk
Strana/Poradie správy: 0, Rubrika/Relácia: Kultúra, Dátum: 22.11.2015
http://www.24hod.sk/laureati-ceny-nadacie-tatra-banky-za-umenie-2015-pozrite-si-kto-si-odniesol-ceny-cl400742.html