TypoLab

Typolab je otvorený priestor výuky typografie a experimentálna platforma knižného dizajnu.

Špecializované pracovisko Typolab je priestorom pre rozvíjanie individuálnych autorských projektov z oblasti knižného dizajnu a textových médií. Pre študentov bakalárskeho štúdia KVK poskytuje 3-semestrálny program základného typografického vzdelania. Aktívne zapája študentov do spolupráce na projekte Re-book – redizajn 10 finalistov literárnej súťaže Anasoftlitera.