Ateliér 303

Ateliér 303 je priestorom pre kladenie esenciálnych otázok grafického dizajnu: Čo je grafický dizajn?; Čo ešte/už nie je grafický dizajn?; Kde sú jeho hranice?; Aká je jeho úloha a vzťah k ostatným dizajnérskym, výtvarným, architektonickým, ekonomickým a spločensko-vedným disciplínam.

V bakalárskom stupni štúdia študent prechádza širokým spektrom logicky nadväzujúcich zadaní a úloh, vzťahujúcich sa viac na kontext a obsah, ako na formálnu definíciu. Úlohy sa aktuálne menia a prispôsobujú sa konrétnej skupine v jednotlivých ročníkoch a rokoch.

Po precedentnej príprave v prvom stupni štúdia sa od študenta v magisterskom štúdiu vyžaduje vytváranie a formulovanie vlastných dizajnérskych úloh a problémov a ich kontinuálne a komplexné riešenie ústiace v diplomovej práci.

Dôležitou súčasťou ateliérovej práce a komunitného života sú študentské prednášky, prezentácie o vizuálnej komunikácii a kolektívne kritiky rozpracovaných projektov. Pre napĺňanie cieľov ateliéru sa študenti zúčastňujú interdisciplinárnych workshopov, seminárov, verejných prezentácii a výstav.

Rozmanité portfólio projektov, často balansujúcich alebo presahujúcich vlastný štúdijný odbor, je súhrnnou výbavou budúceho grafického dizajnéra. Absolvent je schopný dostatočne reagovať na všetky prichádzajúce profesionálne výzvy a zrozumiteľne a jednoznačne artikulovať svoje postoje a riešenia.