MotionLab

Patrícia Šimončičová – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
Gabriela Lenďáková – Transformatívne kreslo a stoličky pre pražského kardinála
Katarína Karásková – MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
Patrícia Šimončičová – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
Júlia Počatková – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
Gabriela Mészáros – Transformatívne kreslo a stoličky pre pražského kardinála
Patrícia Šimončičová – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
Patrícia Šimončičová – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
MotionLab
Patrícia Šimončičová – Prezentácia
Róbert Martinček – Transformatívne kreslo
Dušan Draxler – Kinetické folly v parku v Martine
Adrián Švec – Kinetické folly v parku v Martine
Gabriela Mészáros – Kinetické folly v parku v Martine
Katarína Karásková – Kinetické folly v parku v Martine
Gabriela Lenďáková – Prezentácia
Rebeka Zacková – Kinetické folly v parku v Martine
Zuzana Jurčišinová – Kinetické folly v parku v Martine
Adrián Švec – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Róbert Martinček – Kinetické folly v parku v Martine
Róbert Martinček – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Gabriela Mészáros – Transformatívne kreslo a stoličky pre pražského kardinála
Dušan Draxler – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Róbert Martinček – Kinetické folly v parku v Martine
Patrícia Šimončičová – Kinetické folly v parku v Martine
Dušan Draxler – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Róbert Martinček – Kinetické folly v parku v Martine
Patrícia Šimončičová – Kinetické folly v parku v Martine
Júlia Počatková – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Karolína Barényiová – Kinetické folly v parku v Martine

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Absolventmi sú samostatne motivovaní študenti, ktorých špecifické talenty a kreativita boli individuálne rozvinuté vo vzťahu k širokým možnostiam architektonickej tvorby a doplnené solídnym poznaním vývoja odboru, ako aj potrebných zručností. Sú schopní kreatívne rozvíjať nové úlohy a samostatne postupovať fázami projektu, od analýzy a rešerše, cez koncept s teóriou, kritickú evaluáciu spojenú s testovaním konceptu a prototypmi po celkové riešenie (“princíp cibule” - mnohovrstevné riešenie s nadväznosťami od kontextu ku konceptu a riešeniu detailu.). Očakáva sa takisto vysoká zručnosť a inovatívnosť v 2D reprezentácii a 3D modelovaní architektúry, schopnosť transferu virtuálnych modelov do dielenských prototypov a vyhodnotenie výstupov pre úpravu materiálového a konštrukčného riešenia. Konečné riešenie návrhu sú schopní prispôsobiť vhodnej mierke a komplexne vyhodnocovať od objektu ku vzťahu objektov a priestoru a k vytváraniu miesta. Sú vedení k sústavnému zaznamenávaniu skúseností a vnímania formou skicárov, zápisníkových albumov (scrapbookov), pinboardov (napr. Pinterest) so širokými referenciami. Sú pripravení na inovatívnu prácu v profesionálnych architektonických tímoch.

Profil absolventa magisterského štúdia

Absolventi majú prehľad a referencie k širokému spektru súčasnej architektúry a urbanizmu s akcentom na vybraný smer alebo aspekt, ktorý je predmetom ich vlastného záujmu. Sú vedení a schopní do nej prispieť reálne novátorskými riešeniami od konštrukčných detailov, cez testovanie a využitie zaujímavých materiálov až po návrhy v celej škále mierok. Sú schopní konceptuálne pracovať a konkretizovať návrhy s pomocou kategórií ako verejný priestor, miesto, vzťah negatívnych a pozitívnych objemov a podobne. Vedia narábať s väčšími celkami a so vzťahy architektonických prvkov medzi sebou a k celku. Uvedomujú si a kontrolujú jemné gradácie privátneho, semiprivátneho, poloverejného a verejného priestoru a môžu vďaka tomu vyvíjať architektonické elementy od privátnych po verejné, od funkčných po ikonické a reprezentatívne. Zároveň prinášajú schopnosť na veľmi vysokej/majstrovskej úrovni reprezentovať architektonické vízie, od kresby cez profesionálnu dokumentáciu po rendering, a formou expertných dielenských modelov, prototypov a detailov konštruovaných v rôznych mierkach, s rôznymi materiálmi a vďaka rôznym, hlavne pokročilých digitálnym technológiám. Majú tak k dispozícií nástroje na predstavenie inovatívnych architektonických konceptov a na ich kritické testovanie, prototypizáciu a evaluáciu v rôznych štádiách kreatívneho cyklu s dôrazom na estetiku a „hľadanie krásy“.

Akademický rok 2015/2016:

1. zadanie: Z rekreácie na bývanie...a späť?

Miesto: Jevany, ČR

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová
Akademický rok: 2015/16 ZS

Študenti:

 • Peter Galdík, 2. roč.
 • Ján Malík, 4. roč.
 • Karolína Barényiová, 5. roč.
Peter Galdík
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
Peter Galdík – Z rekreácie na bývanie...a späť?
 Ján Malík
Karolína Barényiová 

2. zadanie: Revitalizácia Šafárikovho námestia a Vajanského nábrežia v Bratislave – ateliérový projekt

Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistent: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.
Akad. rok: 2015/16 LS

Študenti:

 • Peter Galdík, 2. roč.
 • Petra Garajová, 2. roč.
 • Dominika Dančíková, 3. roč.
 • Vaidehi Kanada, Erasmus student, India
 • Ján Malík, 4. roč., bakalárska práca
 • Patrícia Šimončičová, 4. roč., bakalárska práca
 • Bc. Karolína Barényiová, 5. roč.
 • Bc. Juraj Peták, 5. roč.
 • Bc. Róbert Martinček, 6. roč., diplomová práca
 • Bc. Júlia Počatková, 6. roč., diplomová práca

Spomienky na letné prázdniny v Bratislave pred 60 rokmi sú krásne. Moderný funkcionalistický byt na Gajovej ulici I/B v blokoch z rovnakého obdobia, detské ihrisko na námestí a zeleň všade. Extravagantné budovy Modrého kostolíka sv. Alžbety či gymnázia v susedstve a silná definícia verejného priestoru až k Šafárikovmu námestiu a priamočiare prepojenie s nábrežím Dunaja a starým mostom.

Návrat na rovnaké miesto dnes je depresívne rovnako, ako na mnohých iných miestach v súčasnej Bratislave. Budovy na Gajovej ulici sú zle udržiavané, kostol a gymnázium sú síce opravené, ale celý priestor námestia je dominovaný parkujúcimi vozidlami a zadné fasády blokov s policajnou stanicou sa stavajú k zeleni parkoviska obvodovými stenami a ostnatým drôtom. Trojuholník Šafárikovho námestia je oddelený a obkľúčený komunikáciami a prepojenie s nábrežím a novým budúcim mostom je nejasné a opäť dominované dopravnými komunikáciami. Pokus o spestrenie vybavenosti kontajnerovým riešením sa evidentne nepodaril. Jednotky občerstvenia sú opustené tak ako niekoľko obchodných/ komerčných priestorov. Zadné fasády s infraštruktúrou vnášajú na námestie dojem zriadeného staveniska.

Úloha: analýza námestia a blokov, zelene a verejných priestorov, koncept doplnený o rekonštrukciu existujúcich prvkov, nový koncept  kvalitného urbanistického komplexu s námestím, využitie kinetických a responzívnych prvkov pre vybavenosť , komerciu, voľný čas a kvalitné prepojenie s nábrežím Dunaja novým mostom.

Organizácia námestia by mala reagovať na ročné obdobia a klímu, na pracovné dni a víkendy, na školské prázdniny, štátne sviatky či udalosti a pod.

Metóda: Spoločný model námestia s individuálnymi návrhmi inštalovanými na spoločný model.

Animácie, 3D prezentácia a modely.

Peter Galdík – Fyzický model námestia
Peter Galdík – Fyzický model námestia
Peter Galdík – Pracovný model
Peter Galdík – Pohľad z hora
Peter Galdík – Počítačový model námestia
Peter Galdík – Atmosféry v rôznom počasí
Peter Galdík – Počítačové vizualizácie
Petra Garajová – Fyzický model námestia
Petra Garajová – Štúdia tienenia
Petra Garajová – Fyzický model
Petra Garajová – Počítačová vizualizácia
Petra Garajová – Fyzický model
Juraj Peták – Počítačová vizualizácia
Juraj Peták – Počítačová vizualizácia
Juraj Peták – Vizualizácia
Juraj Peták – Vizualizácia
Juraj Peták – Počítačový model námestia
Juraj Peták – Fyzický model kinetického systému
Dominika Dančíková – Pôdorys riešeného územia
Dominika Dančíková – Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková – Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková – Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková – Počítačová vizualizácia
Dominika Dančíková – Vizualizácia interiéru skleníka
Dominika Dančíková – Vizualizácia interiéru skleníka
Dominika Dančíková – Vizualizácia interiéru skleníka
Vaidehi Kanada – Pôdorys námestia
Vaidehi Kanada – Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada – Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada – Počítačová vizualizácia
Vaidehi Kanada – Počítačová vizualizácia

Bakalári:

 • Ján Malík, 4. roč., Revitalizácia Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia
 • Patrícia Šimončičová, 4. roč., Multifunkčné sídlo spoločnosti Festka

 

Diplomanti:

 • Bc. Róbert Martinček, 6. roč., Miesto ako matéria- Vinohrad, Site as a fabric- Winery
 • Bc. Júlia Počatková, 6. roč., Svetlo ako generátor architektonického priestoru, Lantern house, Light as generator of architectural space, Lantern house
Patrícia Šimončičová – Festka headquarters, fyzický model
Patrícia Šimončičová – Festka headquarters, fyzický model
Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček – Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček – Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Róbert Martinček – Miesto ako matéria – Vinohrad, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model
Júlia Počatková – Lantern house, fyzický model

3. zadanie: Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku

Vedúci: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová
Akad. rok: 2016/17 ZS

Študenti:

 • Miroslava Grožáková, 2. r.
 • Henrieta Sasová, 2. r.
 • Karin Brániková, 2. r.
 • Vanesa Rybárová, 2. r.
 • Dominika Dančíková, 4. r.
 • Bc. Michal Jančo, 5. r.
 • Bc. Juraj Peták, 6. r., diplomant

IMAGINE...

MotionLab patrí medzi špičkové svetové ateliéry. Preto sme boli požiadaní pripraviť pre najbližší rok letný pavilón pre Serpentine Gallery v Hyde Parku v Londýne.

Sme preslávení našou vynaliezavosťou, inováciou, výskumom spojenými s kinetickou, responzívnou a adaptívnou architektúrou, a preto nás galéria požiadala o návrhy, ktoré budú tento prístup vyjadrovať.

Letný pavilón sa stavia od roku 2000, príprava trvá 6 mesiacov a pavilón funguje 4 mesiace od 10. júna do 9. októbra každý rok. Návrhy špičkových súčasných architektov, architektiek a ateliérov slúžia ako verejná inštalácia v susedstve Serpentine Gallery (bývalá čajovňa), kde organizujú výstavy súčasného umenia. Letný pavilón zahrňuje kaviareň a umožňuje organizáciu letných koncertov, predstavení a čítaní poézie.

Rozpočet je presne stanovený, ale pretože MotionLab je inovačný a experimentálny ateliér, otázka presného rozpočtu nie je kladená. Návrhy môžu reagovať na využitie klímy behom letných mesiacov, či trojdimenzionálny efekt v prostredí Hyde Parku, na denné i večerné využívanie inštalácie a rozvinúť dialóg (či nie) s existujúcou budovou Serpentine Gallery...

Miroslava Grožáková – Projekt Smart floor
Miroslava Grožáková – Projekt Smart floor
Miroslava Grožáková – Projekt Smart floor
Vanesa Rybárová – Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová – Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová – Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová – Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová – Jednotlivé fázy otvárania a zatvárania pavilónu
Vanesa Rybárová – Rôzne priestorové konfigurácie pavilónu
Henrieta Sasová – Pavilón Serpentine v Londýne
Henrieta Sasová – Ukážky rôznych konfigurácií pavilónu
Karin Brániková – Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková – Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková – Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková – Pavilón Serpentine v Londýne
Detail vyklápacieho žalúziového fasádneho systému
Vanesa Rybárová – Vizualizácia
Vanesa Rybárová – Vizualizácia, interiérový pohľad
Vanesa Rybárová – Vizualizácia, interiérový pohľad

  Akademický rok 2014/2015:

  Vedúci ateliéru: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
  Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová

  1. zadanie: Analýza a model vybranej kinetickej štruktúry (video)

  Študenti:

  • Gabriela Lenďáková, 3. roč., Theo Jansen - analýza mechanizmu Strandbeest
  • Bc. Adrián Švec, 6. roč., kinetická štruktúra inšpirovaná prácou Caldera
  • Gabriela Mészáros, 2. roč., rozkladacia strešná konštrukcia inšpirovaná prácou Chucka Hobermana
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč., Dukno Yoon- prsteň s krídlami
  • Karolína Barényiová, 4. roč., human hand - biologic structure to animatronics
  • Katarína Karásková, 2. roč., Wouter Scheublin- kráčajúci stôl
  • Rebeka Zacková, 2. roč., Klemens Torggler`s door
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč., analýza orgiami- Miura pattern fold
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč., Luis Quelhas Marques, študentská práca
  • Bc. Dušan Draxler, 6. roč., hydraulické robotické rameno

  2. zadanie: Kinetické kreslo s postrannými stoličkami pre arcibiskupa v katedrále sv. Víta v Prahe (video)

  Študenti:

  • Gabriela Mészáros, 2. roč.
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč.
  • Katarína Karásková, 2. roč.
  • Rebeka Zacková, 2. roč.
  • Karolína Barényiová, 4. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč.
  • Júlia Počátková, 5. roč.

  3. zadanie: Kinetické folly v parku v Martine (galéria)

  Študenti:

  4. zadanie: Dočasné rozkladacie sídlo (galéria)

  Študenti:

  • Rebeka Zacková, 2. roč.
  • Katarína Karásková, 2. roč. (video)
  • Gabriela Mészáros, 2.roč.
  • Zuzana Jurčišinová, 2. roč.
  • Patrícia Šimončičová, 3. roč. (video)
  • Bc. Júlia Počatková, 5. roč.
  • Bc. Róbert Martinček, 5. roč