Kristián Németh – No Beginning No End

Kristián Németh – No Beginning No End
Kristián Németh – No Beginning No End

V roku 2002 sa krátko po záverečnej v Metropolitnom múzeu v New Yorku samovoľne zrútila takmer dvojmetrová mramorová socha Adama, ktorú vytvoril na konci 15. storočia taliansky sochár Tullio Lombardo. Zhmotnený ideál krásy a dokonalosť spodobená vo figúre človeka, ktorého Boh stvoril na svoj obraz, sa doslova rozsypala. Tím odborníkov a reštaurátorov dal sochu po náročnej dvanásťročnej práci napokon do pôvodného stavu, či lepšie povedané, do pôvodnej podoby.  

Symbolický potenciál tohto pádu, roztrieštenia a následnej dokonalej rekonštrukcie objektu, využil a rozvil Kristián Németh vo svojej inštalácii v šamorínskej At Home Gallery. Németh sa prostredníctvom svojej samostatnej výstavy No Beginning No End zaujíma o rúcanie symbolov "pod ich vlastnou váhou", či kvôli degradácii základov – fundamentov, ktoré ich tvoria a držia pokope. Reflektuje tiež pokusy o obnovu a opravu zničeného ideálu, respektíve jeho vnímateľnej podoby a napokon si všíma kruh návratných situácií či nekonečnú priamku udalostí, pohybov, rozrušení, hluku, ticha, nehybnosti a sceľovania, ktorá pretína univerzum bez ohľadu na začiatky a konce, ktoré si pamätáme, alebo o ktorých vieme.

Kristián Németh (nar. 1983) je absolventom Ateliéru intermédií a multimédií na VŠVU v Bratislave, kde momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu. V roku 2015 získal hlavnú cenu v ESSL Art Award. Svoje práce doposiaľ prezentoval na samostatných a kolektívnych výstavach na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Rusku, Fínsku a Taliansku. Žije v Bratislave. 

Ľuboš Lehocký, kurátor výstavy

výstava trvá od 13. mája do 11. júna 2017

otvorené od utorka do piatku, od 12:00 do 18:00, +421 903 255 681