Výstavy študentov

Výstavy študentov VŠVU.

Zver sa

Výstava diplomových prác študentiek ateliéru S+M+L_XL – Kov a šperk. Autorky Ruža Ovčiariková a Joha Chrienová predstavujú svoje záverečné práce pod spoločným názvom Zver sa.

Zver sa