Výtvarná anatomie

Kabinet kresby pozýva na prednášku MgA. Radka Petříčka, Ph.D.

piatok 28. 4. 2017 o 13:00

kresliareň č. 345 na Drotárskej 44.

MgA. Radek Petříček, Ph.D., pedagóg vyučujúci kresbu na našej parnerskej inštitúcii - Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, je zároveň aj autorom rovnomennej publikácie, ktorú na záver prezentácie predstaví.

Petříček - Prednáška
Petříček - Prednáška