Štefan Klein – Príbeh aeromobil

Verejná inauguračná prednáška

Rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pozýva na verejnú inauguračnú prednášku a obhajobu inauguračnej práce vysokoškolského pedagóga VŠVU doc. Ing. Štefana Kleina, akad. soch. v študijnom odbore 2.2.6 Dizajn.

Štefan Klein
Štefan Klein

doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Príbeh aeromobil

20. 9. 2017, 11:00
prednášková miestnosť č. 135, Hviezdoslavovo nám. č. 18