SOFT NORM – Problém pamäti obrazov

Ideológia a propaganda v čase „sovietizácie“

SOFT NORM – 09
SOFT NORM – 09

20. 4. 2017 o 16:00

Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť H220

Prednášajúci:

Martin Ciel, VŠMU

Existuje pamäť obrazov či obrazy pamäti? Akým spôsobom propaganda politickú ideológiu verbalizovala či zobrazovala v 50tych rokoch na Slovensku, zvlášť v oblasti spravodajského filmu? Propaganda je chápaná ako skrytá manipulácia s významami, symbolmi, informáciami alebo emóciami s účelom ovplyvniť adresáta a vyvolať konkrétne predstavy a asociácie smerujúce k súhlasu s ideologickým zámerom.