SOFT NORM – Čo sa deje s historickým materiálom v súčasnom (slovenskom) umení?

SOFT NORM – 10
SOFT NORM – 10

4. 5. 2017 o 16:00

Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť H220

Prednášajúci:

Fedor Blaščák

Archívy, dokumenty, tradičné techniky, či staré fotografie sa v umení presadili cez osobitne široko chápaný pojem súčasnosti, podľa ktorého sa chronológia rozostruje a vzájomné väzby rôznych udalostí sa rozrastajú všetkými smermi. Cez súčasnosť do minulosti a z minulosti rovno do budúcnosti. 

A hoci v dejinách existuje príklad na všetko, stále je dôležitý výber témy. Ambície sa pritom prirodzene spájajú s nadčasovosťou, lebo súčasné umenie je prostredie, ktoré nás dezorientuje pri otázkach čo bolo kedy a čo nasledovalo po čom. Nefunguje tu rozdiel medzi predtým a potom. A preto je vždy ťažké pokúsiť sa byť v ňom historický. O morálke sa samozrejme aj diskutuje, aj sa nám morálka zároveň cez jednotlivé diela, cykly, akcie a inštalácie ukazuje.

Do toho vstupujú rôzni jednotlivci, každý po svojom. Z vážnych osobných aj symbolických dôvodov, alebo z oddanosti k pamäti a k archívu, alebo len tak.