Open Studio – Vít Havránek

Od Institucionální kritiky k Institucionální Terapii

19. Október 2017, 17:00

VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, miestnosť č. 135

Vít Havránek
Vít Havránek

Přednáška se zamýšlí nad proměnami společenské role nezávislé instituce současného umění v prostředí post-komunistické transformace. V devadesátýcha nultých letech byly některé instituce suverénními aktéry a v souladu shnutím Nového institucionalismu (New Institutionalism) chápaly svoji rolijako naplňování demokratizačního projektu prostřednictvím kulturníemancipace a autonomie. S rychle s měnícími ekonomickými a sociálnímipodmínkami (privatizace, byrokratizace pracovních metod, libidinálníekonomika konzumu, ad.) se galerie proměnily v azylové domy nenaplněnýchtransformačních utopií. Na konkrétních příkladech současných výstavníchpočinů (6. Berlínské bienále) i historicky starších experimentů z prostředívýchodoevropského umění (Tamás St. Auby, Goran Djordjevic) i širšíchsouvislostí (Institucionální kritika, Clinique de la Borde) se pokusídefinovat aktuální základ "Institucionální terapie". Ta se zaměřuje nazrovnoprávnění pracovních a ekonomických vztahů uvnitř institucí současnéhoumění a v tomto rámci re-aktivuje historický výzkum i estetickou a fantazijní spekulaci.

Vít Havránek (1971). Teoretik a organizátor, žije a pracuje v Prahe. Od roku 2002 riaditeľ iniciatívy pre súčasné umenie tranzit.cz. Prednáša súčasné umenie na VŠUP, spoluzakladateľ skupiny “pas" (produkcia aktivít súčasnosti, spolu s Tomášom Vaňkem a Jiří Skálom)

...

Open studio je vzdelávací program ateliéru IN na Katedre Intermédií na VŠVU v Bratislave. Cieľom projektu je priniesť inovatívny a dynamický prístup k vzdelávaniu, ktorý je naplnený cez pozývanie rôznych významných osobností umeleckého sveta.

V priebehu ich návštev počas 5 dní sa pre študentov Ateliéru IN a vybraných študentov KIM realizujú workshopy a tutoriálne konzultácie. Hlavným cieľom je stimulácia kreativity v zaužívanom prostredí, získanie širšej reflexie tvorby študentov, rozšírenie vedomostí o súčasnom umení, oboznámenie a privlastnenie si metódy výučby na renomovaných umeleckých školách.

Projekt je podporený grantovou agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky KEGA (č. projektu 005VŠVU-4/2016).