Délia Popa

"Sens et création: les limites de l'activité imageante"/"Zmysel a tvorba: hranice obrazotvornej aktivity"

19. apríl 2017, 15:30

Galéria Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Délia Popa

Univerzita v Leuven, Belgicko

Absolvovala doktorandské štúdium na Univerzite v Nice, vyučuje filozofiu a antropológiu na Katolíckej univerzite v Leuven (Belgicko). Zaoberá sa problematikou imaginácie a obrazu. Okrem veľkého počtu článkov a príspevkov na konferenciách vydala monografie „Emmanuel Levinas – dobrodružstvá subjektívnej ekonómie a jej otvorenosť voči druhému“ (Lumen 2007) a „Javenie a skutočnosť – fenomenológia a psychológia obrazotvornosti“ (OLMS 2012).

Prednáška bude preložená do slovenčiny.