Prednášky

Mileta Prodanovic

Pozývame na verejnú prednášku profesora Miletu Prodanovića z partnerskej Univerzity umenia v Belehrade.

Mileta Prodanovic