Prednášky

Délia Popa

"Sens et création: les limites de l'activité imageante"/"Zmysel a tvorba: hranice obrazotvornej aktivity"

Délia Popa

Nikola Latkovic

Pozývame na prednášku o čiernohorskom grafickom dizajne.

Nikola Latkovic