YOU ARE HERE

Organizátori Festivalu súčasného umenia DOM vyzývajú umeleckú verejnosť k participácií na 3. ročníku festivalu.

You are here
You are here

Festival DOM 2017 s podtitulom »YOU ARE HERE« chce preskúmať tému pohybu, cirkulácie, migrácie, cestovania, putovania a premiestňovania sa – fyzického i virtuálneho. Tretí ročník festivalu situujeme do alternatívnych priestorov galérie HotDock, ktorá sa nachádza v industriálnom Zimnom prístave v Bratislave a svojím špecifickým prostredím nabáda k site specific projektom súvisiacich s témou. Cieľom otvorenej výzvy je v rámci DOM a HotDock Gallery podporiť prezentáciu súčasného slovenského a zahraničného umenia v rámci voľných presahov a mediálnych foriem. 

Informácie o téme

www.festivaldom.com

Termín uzávierky výzvy

30. 6. 2017

Termín festivalu

5. – 8. 10. 2017

Prihlasovanie

Vaše prihlášky zasielajte info.festivaldom@gmail.com

K zaslaným projektom pripojte: vyplnený prihlasovací formulár, koncepciu/ideu, technický popis a vizualizáciu diela (v PDF alebo ako webový odkaz), špecifiká a technické požiadavky k inštalácii, CV a portfólio autora. 

Podmienky

Výzva sa vzťahuje na slovenských aj zahraničných profesionálnych umelcov, študentov a absolventov vysokých škôl s umeleckým a umenovedným zameraním.

Projekty, ktoré nespĺňajú tému, podmienky alebo zaslané po termíne uzávierky budú z výberu vylúčené. Úspešní uchádzači budú o výsledkoch výzvy informovaní v priebehu júla 2017.

Tešíme sa na Vaše príspevky, dovidenia v prístave.

Martina Ivičič a Marianna Brinzová