Výzva pre zamestnancov

DEADLINE PREDĹŽENÝ DO 18.10. 2017! Mimoriadna výzva na individuálnu mobilitu pre pedagógov/zamestnancov na akad. rok 2017/2018

Na prihlásenie sa do výberového konania na mobilitu pre akad. rok 2017 /2018 v rámci projektu Spolupráca s partnerskými krajinami č. 2016-1-SK010-KA107-022352 a č. 2017-1-SK01-KA107-035037 Program Erasmus+

Projekt č. 2016 je schválený na 24 mesiacov a trvá od 1.6.2016 do 30.5.2018.
Projekt č. 2017 je schválený na 24 mesiacov a trvá od 1.6.2017 do 30.5.2019.

Keďže ide o partnerské školy, ktoré sú mimo EÚ, je treba byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz a pod.

Kategórie individuálnych mobilít:

 • Mobilita zamestnancov – výučba
 • Mobilita zamestnancov – školenie (job-shadowing v oblasti profesie; výmena a zdieľanie skúseností; školenie v oblasti profesie/odboru)

Grant:

 • Individuálny grant –  160 eur/ deň + pokrytie cestovného (podľa kilometrov) – cestovný grant sa dá vyrátať tu – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  

Špecifikácie výzvy – vysvetlenie nižšie uvedených informácií:

 • Názov partnerskej školy
 • Web stránka školy pre bližšie spoznanie partnerskej školy a študijných programov, ktoré ponúka (odporúčame riadne si preštudovať web stránku a v prihláške uviesť konkrétny odbor/prípadne aj špecifikáciu v rámci odboru).
 • Počet otvorených mobilít pre zimný semester (ZS) a letný semester (LS) v akademickom roku 2017/2018 pre pedagógov (P) .
 • Odporúčaný/-é študijné odbor/-y, vychádzajúc zo skúseností, resp. komunikácie s partnerskou školou.

KRITÉRIÁ VÝBERU

 • Úroveň motivačného listu
 • Úplnosť prihlášky
 • Portfólio
 • Anglický jazyk na úrovni min. B2

Prihlášku si stiahnete tu http://www.vsvu.sk/o-nas/aktuality/oznamy/vyzva-pre-pedagogov/  

Prihlášku s prílohami treba do 18. 10. 2017 odovzdať na zahraničnom oddelení.

Výsledky budú známev októbri 2017.

V prípade otázok kontaktujte zahraničné oddelenie:
Yasmina Stupak
email: stupak@vsvu.sk
tel.: +421 2 594 28 487

PARTNERSKÉ ŠKOLY

Stroganov Academy of Arts, Moskva, Rusko

 • Web http://mghpu.ru/for-students/ob-yavleniya
 • Študijné odbory: výtvarné umenie, dizajn, reštaurovanie
 • Trvanie semestra: 01.09.2017 – 31.01.2018
 • ZS 2017/2018 - 1 miesto výučba/školenie na 6 dní

University of Arts in Belgrade, Belehrad, Srbsko

 • Web http://www.arts.bg.ac.rs/en/
 • Študijné odbory: maľba, socha, grafika, dizajn (industrial, transport), reštaurovanie, textil, vizuálna komunikácia, nové médiá
 • Trvanie semestra:
  ZS 2017/2018  02.10.2017 – 19.01.2018
  LS 2017/2018  13.02.2018 – 31.05.2018
 • ZS 2017/2018 – 1 miesto výučba/školenie na 6 dní
 • ZS/LS 2017/2018 – 3 miesta výučba/školenie na 9 dní

Bezalel Academy of Arts and Design, Jeruzalem, Izrael

 • Web http://www.arts.bg.ac.rs/en/
 • Študijné odbory: maľba, socha, dizajn, vizuálna komunikácia, šperk, fotografia, keramika, architektúra
 • Trvanie semestra: 15.10.2017 – 31.01.2018
 • ZS 2017/2018 - 1 miesto výučba/školenie na 5 dní

Fakultet vizuelnih umjetnosti, Podgorica, Čierna Hora

 • Web http://fvu.unimediteran.net/index.php/en/
 • Študijné odbory: vizuálna komunikácia  
 • ZS/LS 2017/2018 - 1 miesto výučba/školenie na 9 dní

Univerzitet Crne Hore, Cetinje, Čierna Hora

 • Web http://www.ucg.ac.me/
 • Študijné odbory: maľba, grafika, socha, nové médiá
 • ZS/LS 2017/2018 - 1 miesto výučba/školenie na 9 dní

Gengdan Institute of Bejing University of Technology, Peking, Čína

 • Web http://www.gengdan.cn/English/
 • Študijné odbory: produktový dizajn, vizuálna komunikácia (digital media design, interactive design, graphic design), animácia, Digital Media Art, Theatre Art Design, Environment Design (interior design, landscape design)
 • Trvanie semestra:
  ZS 2017/2018 August 2017 – Január 2017
  LS 2017/2018  Február 2018 – Júl 2018
 • ZS/LS 2017/2018 - 2 miesta výučba/školenie na 14 dní

Central Academy of Fine Arts, Peking, Čína

 • Web http://www.cafa.edu.cn/aboutcafa/lan/?c=1101
 • Študijné odbory: maľba, dizajn, architektúra, socha, fotografia, animácia
 • Trvanie semestra:
  ZS 2017/2018 07.09.2017 – 29.12.2017
 • ZS/LS 2017/2018 - 2 miesta výučba/školenie na 14 dní
Erasmus-plus-logo
Erasmus-plus-logo