Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela

V dňoch 18. – 19. 5. 2017 sa na VŠVU uskutočnilo interdisciplinárne sympózium so zámerom vysledovať rozmanité podoby práce so sériou a repetíciou v súvislostiach vývinových tendencií umenia a analýzy médií. Všetky informácie o sympóziu a príspevky sú teraz prístupné na webovej stránke sympózia.

Príspevky, ktoré odzneli nájdete na webovej stránke https://vsvusympozium.com