Poézia a performancia

Východoeurópska perspektíva

Poézia a performancia
Poézia a performancia

Nová synagóga, Žilina, Slovakia

kurátori:

Tomáš Glanc, Daniel Grúň, Sabine Hänsgen

architektúra výstavy:

Matej Gavula

vizuálna identita výstavy:

ONAONAONA

produkcia:

Zlatka Borůvková, Ján Gašparovič

otvorenie:

piatok 22. 12. 2017, 18:00-20:00

na vernisáži budú uvedené performancie Babi Badalova, Príbuzestva Moho, Jaromíra Typlta a vystúpenie Ľubomíra Ďurčeka

trvanie výstavy:

23. 12 – 10. 3. 2018
streda – nedeľa 13:00 – 19:00

vstup voľný (dobrovoľný) / free entry (voluntary)

kontakt:

zlatka@stanica.sk
http://www.novasynagoga.sk/poetry-performance/

umelci:

Milan Adamčiak, Pavel Arsenev, Babi Badalov, Bosch+Bosch (Attila Csernik, Slavko Matković, László Szalma), Collective Actions Group, Ľubomír Ďurček, Else Gabriel / Via Lewandowsky, Rimma Gerlovina, Tomislav Gotovac, Group of Six Artists, Bohumila Grögerová / Josef Hiršal, Gino Hahnemann, Václav Havel, Jörg Herold, Semyon Khanin (Orbita), Kinship Moho, Dávid Koronczi, Katalin Ladik, Yuri Leiderman / Andrey Silvestrov, Vlado Martek, Andrei Monastyrski, Monogramista T.D, Ladislav Novák, Pavel Novotný, NSRD (Hardijs Lediņš, Juris Boiko, Imants Žodžiks), Gabriele Stötzer, OHO Group (Nuša & Srečo Dragan, Naško Križnar), Boris Ondreička, Roman Osminkin, Ewa Partum, Bogdanka Poznanović, Dmitri Prigov, Lev Rubinstein, Nóra Ružičková / Marianna Mlynárčiková, Mladen Stilinović, Tamás Szentjóby, Bálint Szombathy, Raša Todosijević, Jaromír Typlt, Jiří Valoch

V druhej polovici 20. storočia sa mnohí básnici a umelci chopili výzvy, ktorú predstavovalo premýšľanie a skúmanie inštrumentalizácie jazyka v prospech jeho komunikačných a politicko-ideologických účelov. Okrem iného obrátili svoju pozornosť na „prefabrikovanosť” jazyka, na jeho materiálny a mediálny rozmer. Vytvárali tiež performatívne situácie, väčšinou len pre seba a pre svoje úzke publikum, pričom možnosti verbálneho výrazu rozohrávali a testovali. Vo Východnej Európe poézia v spojení s performanciou hrala významnú úlohu v neoficiálnej alebo čiastočne tolerovanej kultúrnej scéne.

Praktiky samizdatového písomníctva a ich vzťahy ku konkrétnej a vizuálnej poézii boli už predmetom celého radu predošlých výstav a výskumov. Doposiaľ sa však v tejto súvislosti venovalo málo pozornosti súvislostiam s performanciou. Okrem strojopisnej kultúry samizdatu sa v subkultúrnych prostrediach venovala zvláštna pozornosť živému prednesu poézie, výstavám a poetickým akciám. Vzájomný vzťah medzi textom a situáciou v poetickom akte slúžil ako spúšťací mechanizmus performancií a happeningov. 

Výstava predstavuje autorov zo subkultúrnych okruhov v bývalých socialistických štátoch východnej Európy spoločne so súčasnými umeleckými projektami, ktoré pokračujú v odkaze prepájania poézie s performanciou. Ukazujú sa tu intencie básnikov a umelcov vymaniť sa z kontrolovaného jazyka a z normatívnych komunikačných rámcov. Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva poukazuje teda nielen na východiská, ale konfrontuje aktuálne spoločenské výzvy v post-socialistických krajinách cez prizmu jazyka a ideológií.

V spolupráci: Dubravka Djurić, Emese Kürti, Claus Löser, Pavel Novotný, Branka Stipančić, Darko Šimčić, Māra Traumane

Vďaka zapožičiavateľom:

 • acb Gallery, Budapest
 • Archiv »ex.oriente.lux« Glashaus e.V.- Brotfabrik, Berlin
 • Archive of Bohumila Grögerová and Josef Hiršal, Liberec
 • Archive of Hardijs Lediņš, Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA), Riga
 • Archive of the Research Centre for East European Studies, University Bremen
 • Branka Stipančić, Zagreb
 • Centre for Artists’ Publications / Museum Weserburg, Bremen
 • Collection of Darko Šimičić, Zagreb
 • Collection Sarah Gotovac / Courtesy Tomislav Gotovac Institute, Zagreb
 • Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, Vienna
 • László Vágó, Budapest
 • Marinko Sudac Collection, Zagreb
 • Michal Resl Collection, Archive of Ladislav Novák, Liberec
 • Orange Alternative Foundation (www.orangealternativemuseum.pl) and Piotr Lewiński, Warsaw
 • Pavel Novotný Collection, Liberec
 • Private Collection of Michal Murin, Bratislava
 • Václav Havel Library, Prague

Nová synagóga a kurátori výstavy ďakujú všetkým umelcom a básnikom za ich účasť a poskytnutie diel pre výstavu.