Mor ho!

17.2. - 3.3. 2016 | výstava | Výstava študentských prác, ktoré tematizujú štrajk ako relevantnú manifestáciu istého postoja voči aktuálnym problém dnešnej spoločnosti.

MOR HO! - pozvánka
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!
MOR HO!

 

MOR HO!

 

autori: študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
trvanie výstavy: 17.2. - 3.3.2016
finisáž: 3.3.2016

Z iniciatívy študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave vznikol projekt Mor ho!. V galérii
Medium budú postupne inštalované práce, ktoré budú tematizovať štrajk ako relevantnú
manifestáciu istého postoja voči aktuálnym problém dnešnej spoločnosti. Vzdelávanie, kultúra a
umenie je dlhodobo vnímané ako okrajový segment zámerov a cieľov politických reprezentácií. Preto
sa študenti VŠVU rozhodli podporiť týmto projektom nielen učiteľov základných a stredných škôl, ale
aj pedagógov vysokých škôl, ktorí vstúpili do ostrého štrajku.

Galéria Medium sa výstavou Mor ho! zmení v časozberný priestor, v rámci ktorého sa postupne zaplní
projektmi, dielami, ale aj manifestačnými transparentmi použitými na demonštráciách.   Postupne,
ako budú štrajkové dni na škole gradovať a študenti sa budú pridávať, tak aj výstava bude mohutnieť
nielen svojimi témami ale i objemom vystavených diel. Premenlivosť výstavy v čase a priestore má
v symbolickej rovine reprezentovať aj nestabilitu a nestálosť dnešnej spoločnosti, ktorá pramení
v nesystémovom riadení slovenskej krajiny.

Projekt Mor ho! sa odvoláva na obsah rovnomennej básne Sama Chalúpku namierenej proti krivde,
bezpráviu a nespravodlivosti. V závere je však zrejme, že ten čo ubližoval sa za svoje činy hanbí.
Romantizujúci pátos je odrazovým mostíkom pre metaforu o tom, ako je vzdelávanie na Slovensku
dlhodobo determinované do pozície dlhodobého čakateľa o pozornosť politických nomenklatúr. 
Nekonečné odsúvanie problémov učiteľov na okraj záujmu, ich permanentné existenčné starosti, ako
aj absencia kvalitnej a kontinuálnej reformy školstva, poukazujú na hanbu slovenských politických
reprezentácií. Neustálym sledovaním vlastných politických a ekonomických zámerov sa sami
dostávajú do pozície nepriateľa idúceho proti vlastným ľuďom.

Priestor Galérie Medium je sprístupnený divákom v období medzi 18.2. - 3.3. 2016, pondelok až
piatok v čase od 10:00 do 17:00. Upozorňujeme návštevníkov, že sa výstava bude meniť každý deň,
podľa pribúdania jednotlivých umeleckých artefaktov a zároveň budú môcť diváci vidieť študentov
v procese tvorby.   Výstava vyvrcholí slávnostnou  finisážou 3. marca 2016 o 18:30 hod.